Công văn 3909TCT/PCCS

Công văn số 3909 TCT/PCCS ngày 24/11/2004 của Tổng cục thuế về việc tiền thuê quyền sử dụng đất dài hạn

Nội dung toàn văn Công văn 3909 TCT/PCCS tiền thuê quyền sử dụng đất dài hạn


TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3909 TCT/PCCS
V/v tiền thuê quyền sử dụng đất dài hạn

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty thuốc lá Bến Thành
Thuộc Sở Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 123/BT ngày 30/7/2004 của Công ty thuốc lá Bến Thành về việc đề nghị được hưởng ưu đãi đầu tư đối với số tiền thuê quyền sử dụng đất dài hạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2d, Điều 4 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính: Trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là tài sản cố định vô hình.

Vì vậy, việc Cục thuế TP. Hồ Chí Minh không công nhận tiền thuê quyền sử dụng đất lâu dài trong thời hạn 47 năm của Công ty thuộc tài sản cố định vô hình là phù hợp với quy định của pháp luật.

Về chế độ ưu đãi đầu tư tiền thuê đất: Nếu Công ty được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng các điều kiện về lao động, ngành nghề thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thì Công ty được hưởng ưu đãi miễn hoặc giảm tiền thuê đất với mức cụ thể quy định tại Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính. Việc ưu đãi tiền thuê đất không phụ thuộc vào cách thức hạch toán kế toán giá trị tiền thuê đất trong Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3909TCT/PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3909TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/11/2004
Ngày hiệu lực 24/11/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Bất động sản, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3909TCT/PCCS

Lược đồ Công văn 3909 TCT/PCCS tiền thuê quyền sử dụng đất dài hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3909 TCT/PCCS tiền thuê quyền sử dụng đất dài hạn
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3909TCT/PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 24/11/2004
Ngày hiệu lực 24/11/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Bất động sản, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3909 TCT/PCCS tiền thuê quyền sử dụng đất dài hạn

Lịch sử hiệu lực Công văn 3909 TCT/PCCS tiền thuê quyền sử dụng đất dài hạn

  • 24/11/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/11/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực