Công văn 3909/UBND-VX

Công văn 3909/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3909/UBND-VX 2021 thực hiện hiệu quả biện pháp phòng chống dịch COVID19 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3909/UBND-VX
Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; theo đó, các hoạt động sản xuất và sinh hoạt xã hội dần được khôi phục. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây số ca mắc mới ở thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đều có xu hướng tăng, nhất là tại thành phố Thủ Đức, Quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 9830/BYT-DP ngày 19 tháng 11 năm 2021 và tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 vừa an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế trên địa bàn Thành phố, y ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố; các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế và Quyết định số 3900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm sự thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, không cục bộ, “cát cứ” hoặc ban hành quy định vượt quá mức cần thiết; đồng thời, xem thần tốc truy vết, xét nghiệm là then chốt để sớm kiểm soát hiệu quả dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt theo diễn biến dịch, chuyển dần các vùng cấp độ 2, 3, 4 về cấp độ 1.

- Chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn cụ thể, chi tiết, khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cần bám sát quan điểm tiếp cận toàn dân, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và lấy cơ quan, đơn vị, địa phương là nền tảng trong phòng, chống dịch; rà soát, đôn đốc, đẩy mạnh việc tiêm vắc xin, nhất là việc tiêm mũi 2, tích cực tổ chức tiêm lưu động, đặc biệt để tiếp cận các đối tượng nguy cơ cao (người lớn tuổi, có bệnh nền), khó di chuyển; bảo đảm về thuốc điều trị, trang thiết bị y tế; khoanh vùng, cách ly được thực hiện trên phạm vi hẹp nhất có thể; tiếp tục thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng, chống dịch của người dân. Thực hiện nới lỏng, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, mở cửa lại nền kinh tế có lộ trình và ở những nơi an toàn, có đủ điều kiện.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, nắm chắc tình hình người dân khi ra, vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa phương, doanh nghiệp (như lái xe, phụ xe đường dài, liên tỉnh; người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc,...) để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để những người dân tại các địa bàn có trường hợp mắc COVID-19, địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

- Căn cứ các quy định, chỉ đạo của Trung ương, của các ngành chuyên môn, chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã rà soát, kiện toàn nhân sự và có phân công nhiệm vụ rõ ràng, kiểm tra, giám sát; báo cáo kết quả phân công thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện và kết quả kiểm tra các “pháo đài” tại mỗi phường, xã, thị trấn, trước ngày 24 tháng 11 năm 2021 và định kỳ giao ban hang tuần về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

2. Giao Sở Y tế:

- Hướng dẫn và tăng cường giám sát trọng điểm hội chứng cúm (ILI), viêm phổi nặng (SVP), giám sát trọng điểm COVID-19, giám sát dựa vào sự kiện (EBS), giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại cộng đồng; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ có biểu hiện ho, sốt nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19, kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng; nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở để ứng phó thường xuyên, kịp thời; chuẩn bị sẵn sàng thiết lập các Trạm Y tế lưu động ngay tại phường, xã, thị trấn, ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; tăng cường và bổ sung nhân lực cho các Trạm Y tế tại các phường, xã, thị trấn khi có số ca mắc COVID-19 tăng cao; đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, khu phong tỏa.

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh phải nghiêm túc thực hiện phân luồng, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu người đến khám bệnh thực hiện các quy định phòng, chống COVID-19; cán bộ y tế, các khoa phòng, bộ phận có nguy cơ cao phải cảnh giác, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân, không chuyển lên tuyến trên đối với bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng để phòng tránh quá tải và nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở y tế; bảo đảm đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất; tổ chức tốt việc điều phối và công tác phân tầng điều trị, ưu tiên điều trị tầng 1, 2, hạn chế bệnh nhân chuyển nặng, đảm bảo người bệnh được thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời.

- Hoàn chỉnh kế hoạch sẵn sàng thiết lập hệ thống điều trị bao gồm các Trung tâm hồi sức tích cực, Bệnh viện dã chiến.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Y tế các địa phương kiểm soát các điểm tiêm trên địa bàn, đảm bảo mời gọi người dân ra tiêm mũi 2 theo thời gian quy định; ưu tiên tiêm sớm cho nhóm đối tượng nguy cơ cao chưa tiêm và đến hẹn nhắc tiêm mũi 2.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra các cơ sở dữ liệu về tiêm chủng vắc xin cho người dân trên địa bàn Thành phố nhằm hạn chế thấp nhất người dân chưa được tiêm chủng vắc xin và đến hẹn nhắc tiêm mũi 2, đảm bảo tính đồng bộ, tương thích, liên thông dữ liệu với Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 Quốc gia; đảm bảo chứng nhận tiêm đầy đủ cho người dân đã thực hiện tiêm chủng qua ứng dụng công nghệ thông tin hoặc giấy xác nhận.

- Thực hiện đúng chế độ về thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm hàng ngày, kết quả giám sát, điều tra, phòng chống dịch COVID-19 về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, email: baocaobtn@gmail.com) theo quy định.

3. Giao các sở, ban, ngành Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học,... thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bản an toàn COVID-19, thường xuyên đánh giá, cập nhật lên hệ thống An toàn COVID-19. Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp có đông công nhân, trường học; duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe,... yêu cầu thực hiện nghiêm việc thường xuyên cập nhật trạng thái trên Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19; đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan; xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-HC).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương
Anh Đức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3909/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3909/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2021
Ngày hiệu lực23/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(24/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3909/UBND-VX 2021 thực hiện hiệu quả biện pháp phòng chống dịch COVID19 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3909/UBND-VX 2021 thực hiện hiệu quả biện pháp phòng chống dịch COVID19 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3909/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Anh Đức
        Ngày ban hành23/11/2021
        Ngày hiệu lực23/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (24/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3909/UBND-VX 2021 thực hiện hiệu quả biện pháp phòng chống dịch COVID19 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3909/UBND-VX 2021 thực hiện hiệu quả biện pháp phòng chống dịch COVID19 Hồ Chí Minh

           • 23/11/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/11/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực