Công văn 3910TCT/TNCN

Công văn số 3910 TCT/TNCN ngày 24/11/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế TNCN

Nội dung toàn văn Công văn 3910 TCT/TNCN nộp thuế TNCN


TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3910 TCT/TNCN
V/v nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH KPMG

 

Tổng cục Thuế nhận được văn thư ngày 8/9/2004 của Công ty TNHH KPMG về việc nộp thuế TNCN của cá nhân làm việc cho nhà thầu nước ngoài. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 10, Điều 14 Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Điểm 1 Mục III Thông tư số 147/2004/NĐ-CP">81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP của Chính phủ thì cơ quan chi trả thu nhập có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế trước khi chi trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế để nộp thay tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Do đó, nhà thầu nước ngoài tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam phải thực hiện khấu trừ và nộp ngân sách nhà nước thuế TNCN của các nhân viên làm việc cho nhà thầu trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp các thông tin có liên quan đến nhà thầu cho cơ quan thuế để phối hợp thu thuế thu nhập cá nhân.

Đối với cá nhân làm việc cho nhà thầu nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam, về nguyên tắc các cá nhân này phải thực hiện kê khai, đăng ký nộp thuế TNCN với cơ quan thuế quản lý đơn vị, tổ chức nơi cá nhân làm việc. Tổng cục thuế sẽ có văn bản hướng cụ thể vấn đề này để thực hiện thống nhất./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3910TCT/TNCN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3910TCT/TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/11/2004
Ngày hiệu lực 24/11/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3910TCT/TNCN

Lược đồ Công văn 3910 TCT/TNCN nộp thuế TNCN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3910 TCT/TNCN nộp thuế TNCN
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3910TCT/TNCN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 24/11/2004
Ngày hiệu lực 24/11/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3910 TCT/TNCN nộp thuế TNCN

Lịch sử hiệu lực Công văn 3910 TCT/TNCN nộp thuế TNCN

  • 24/11/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/11/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực