Công văn 3914/GSQL-GQ3

Công văn 3914/GSQL-GQ3 năm 2019 về kiểm dịch động vật đối với huyết thanh bò nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, sản xuất vac xin, chế phẩm sinh học do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3914/GSQL-GQ3 2019 kiểm dịch động vật đối với huyết thanh bò nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3914/GSQL-GQ3
V/v kiểm dịch động vật đối với huyết thanh bò nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, sản xuất vac xin, chế phẩm sinh học

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Merck Việt Nam
(Đ/c: 106 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 0109/2019/MVN ngày 05/09/2019 của Công ty TNHH Merck Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách quản lý:

Căn cứ quy định tại Điểm 2 Khoản 12 Điều 1 Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 thì mặt hàng huyết thanh bò (mã HS 30021290) thuộc đối tượng miễn trừ kiểm dịch động vật.

Trường hợp mặt hàng huyết thanh bò nhập khẩu để nghiên cứu sản xuất vac xin dùng trong thú y thì phải có Giấy phép nhập khẩu của Cục Thú y - Bộ NNPTNT theo quy định tại Khoản 4, Điều 100 Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/06/2015.

Trường hợp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thuốc (bao gồm vac xin) thì phải thực hiện theo quy định về nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ.

2. Về thủ tục hải quan:

Thực hiện theo quy định hiện hành tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3914/GSQL-GQ3

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3914/GSQL-GQ3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3914/GSQL-GQ3 2019 kiểm dịch động vật đối với huyết thanh bò nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3914/GSQL-GQ3 2019 kiểm dịch động vật đối với huyết thanh bò nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3914/GSQL-GQ3
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýTrần Đức Hùng
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3914/GSQL-GQ3 2019 kiểm dịch động vật đối với huyết thanh bò nhập khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3914/GSQL-GQ3 2019 kiểm dịch động vật đối với huyết thanh bò nhập khẩu

         • 08/10/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/10/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực