Công văn 3917/LĐTBXH-LĐVL

Công văn số 3917/LĐTBXH-LĐVL về việc hướng dẫn chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3917/LĐTBXH-LĐVL hướng dẫn chế độ người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3917/LĐTBXH-LĐVL
V/v Hướng dẫn chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Trả lời Công văn số 2649/BKHCN-TCCB ngày 12/10/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc sắp xếp và giải quyết chế độ đối với người lao động khi thực hiện cổ phần hóa công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần được hướng dẫn cụ thể tại khoản 1 mục II Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần (trong đó, có phương án sắp xếp lao động) thì việc giải quyết chế độ đối với số lao động có tên trong danh sách chuyển sang công ty cổ phần (tiết đ khoản 1 mục II Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH) thuộc trách nhiệm giải quyết của công ty cổ phần; số lao động không có tên trong danh sách lao động dôi dư thì không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để quý Bộ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3917/LĐTBXH-LĐVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3917/LĐTBXH-LĐVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2007
Ngày hiệu lực26/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3917/LĐTBXH-LĐVL

Lược đồ Công văn 3917/LĐTBXH-LĐVL hướng dẫn chế độ người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3917/LĐTBXH-LĐVL hướng dẫn chế độ người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3917/LĐTBXH-LĐVL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Đại Đồng
        Ngày ban hành26/10/2007
        Ngày hiệu lực26/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3917/LĐTBXH-LĐVL hướng dẫn chế độ người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3917/LĐTBXH-LĐVL hướng dẫn chế độ người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP

           • 26/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực