Công văn 3918/BHXH-TTKT

Công văn 3918/BHXH-TTKT năm 2018 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3918/BHXH-TTKT 2018 công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3918/BHXH-TTKT
V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua công tác thanh tra, kiểm tra của toàn Ngành đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thu và thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, việc thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành (TTCN) tại BHXH một số tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) vẫn còn hạn chế, chậm lập biên bản vi phạm hành chính, lúng túng trong việc tiến hành xử lý vi phạm hoặc chậm ban hành quyết định xử lý vi phạm. Để nâng cao hiệu quả công tác TTCN trong thời gian tới, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường TTCN, thanh tra liên ngành và kiểm tra đảm bảo hoàn thành Kế hoạch được giao tại Quyết định số 34/QĐ-BHXH ngày 03/01/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; khi thực hiện TTCN cần làm đầy đủ 3 nội dung (đối tượng tham gia, mức tham gia và phương thức đóng), chú trọng TTCN đối với những đơn vị có số nợ lớn, thời gian nợ kéo dài và những đơn vị có dấu hiệu trốn đóng, gian lận mức đóng.

2. Đối với các đơn vị sử dụng lao động cố tình chậm đóng, trốn đóng, vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT cần kiên quyết lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Trường hợp hành vi vi phạm của các đơn vị có mức xử phạt vượt quá thẩm quyền xử phạt của Giám đốc BHXH tỉnh cần kịp thời có văn bản báo cáo và chuyển Biên bản vi phạm hành chính cùng các hồ sơ kèm theo (nếu có) đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xử phạt vi phạm theo hướng dẫn tại Công văn số 3883/LĐTBXH-TTr ngày 17/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH (Có Công văn số 3883/LĐTBXH-TTr ngày 17/9/2018 đính kèm).

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Vụ Thanh tra - Kiểm tra) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban Thu;
- Lưu: VT, TTKT (03b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TRA - KIỂM TRA
Trần Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3918/BHXH-TTKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3918/BHXH-TTKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2018
Ngày hiệu lực02/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3918/BHXH-TTKT

Lược đồ Công văn 3918/BHXH-TTKT 2018 công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3918/BHXH-TTKT 2018 công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3918/BHXH-TTKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýTrần Đức Long
        Ngày ban hành02/10/2018
        Ngày hiệu lực02/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3918/BHXH-TTKT 2018 công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3918/BHXH-TTKT 2018 công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

             • 02/10/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/10/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực