Công văn 3918/UBND-ĐTMT

Công văn 3918/UBND-ĐTMT về gia hạn thời gian hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại khu A Khu đô thị mới ở Phú Mỹ Hưng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3918/UBND-ĐTMT gia hạn thời gian hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3918/UBND-ĐTMT
V/v gia hạn thời gian hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại khu A Khu đô thị mới ở Phú Mỹ Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Nam;
- Sở Tài chính; Sở Xây dựng;
- Sở Tư pháp; Cục Thuế thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân quận 7;
- Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng;
- Công ty TNHH một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận.

 

Căn cứ Công văn số 1051/TTg-KTN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thu tiền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng;

Xét đề nghị của liên Sở: Sở Tài chính và Cục Thuế thành phố tại Công văn số 8012/STC-CT ngày 28 tháng 7 năm 2011 về liên quan đến việc thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại khu A Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung mục 5 phần I Công văn số 2709/UBND-ĐTMT ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại khu A Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, như sau:

“5. Việc nộp tiền sử dụng đất phải hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2011. Trường hợp từ ngày 10 tháng 12 năm 2011 trở về sau mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì số tiền phải nộp được tính theo giá đất (giá mới) tại thời điểm xin nộp tiền sử dụng đất.”

2. Các nội dung còn lại của Công văn số 2709/UBND-ĐTMT ngày 09 tháng 6 năm 2011 vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, TN&MT, TP, KH&ĐT;
- TT/TU, TT HĐND TP, TT/UB;
- TT/TP, VP TCD TP;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV, ĐTMT (2b);
- Lưu: VT, (ĐTMT/C) D52

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3918/UBND-ĐTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3918/UBND-ĐTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2011
Ngày hiệu lực08/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3918/UBND-ĐTMT gia hạn thời gian hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3918/UBND-ĐTMT gia hạn thời gian hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3918/UBND-ĐTMT
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Hữu Tín
       Ngày ban hành08/08/2011
       Ngày hiệu lực08/08/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3918/UBND-ĐTMT gia hạn thời gian hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3918/UBND-ĐTMT gia hạn thời gian hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất

             • 08/08/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/08/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực