Công văn 3919/VPCP-KGVX

Công văn 3919/VPCP-KGVX năm 2016 về thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3919/VPCP-KGVX thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3919/VPCP-KGVX
V/v thẩm định Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 38/TTr-BLĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Chương trình theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3)
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3919/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3919/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2016
Ngày hiệu lực25/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3919/VPCP-KGVX thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3919/VPCP-KGVX thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3919/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành25/05/2016
        Ngày hiệu lực25/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3919/VPCP-KGVX thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3919/VPCP-KGVX thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016 2020

              • 25/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực