Công văn 392/TLĐ

Công văn 392/TLĐ năm 2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 392/TLĐ 2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về bảo vệ người tố giác tham nhũng lãng phí


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/TLĐ
V/v thực hiện Ch thị s 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành TW;
- Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn;
- Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Ngày 10/01/2019, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đ triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, có phân công, giao trách nhiệm rõ ràng để thực hiện; ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện. Gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Gửi kèm văn bản phô tô Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị).

2. Thường xuyên phản ánh kết quả, khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị về Tổng Liên đoàn (qua Ủy ban kiểm tra). Định kỳ hàng năm, Tổng Liên đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị tại một số liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành và đơn vị trực thuộc.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực ĐCT TLĐ;
- Lưu: VT, UBKT TLĐ
.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Thanh Hải

 

Thuộc tính Công văn 392/TLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu392/TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(24/04/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 392/TLĐ

Lược đồ Công văn 392/TLĐ 2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về bảo vệ người tố giác tham nhũng lãng phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 392/TLĐ 2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về bảo vệ người tố giác tham nhũng lãng phí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu392/TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýTrần Thanh Hải
        Ngày ban hành25/03/2019
        Ngày hiệu lực25/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (24/04/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 392/TLĐ 2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về bảo vệ người tố giác tham nhũng lãng phí

              Lịch sử hiệu lực Công văn 392/TLĐ 2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về bảo vệ người tố giác tham nhũng lãng phí

              • 25/03/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/03/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực