Công văn 3922/BNN-PC

Công văn 3922/BNN-PC công bố thủ tục hành chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3922/BNN-PC công bố thủ tục hành chính


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3922/BNN-PC
V/v công bố các thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Ngày 21 tháng 7 năm 2011, Quý Cục đã có Tờ trình Bộ trưởng số 304/TTr-KTHT-VP về việc công bố thủ tục hành chính mới, hủy bỏ thủ tục hành chính hết hiệu lực thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn. Bộ trưởng đã giao Vụ Pháp chế cho ý kiến về vấn đề này.

Vụ Pháp chế đã có công văn số 482/PC ngày 27/7/2011 báo cáo Bộ trưởng về sự cần thiết, trình tự, thủ tục và kiến nghị cách thức thực hiện việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực phát triển nông thôn. Kiến nghị của Vụ Pháp chế đã được Bộ trưởng chấp thuận.

Do đó, để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và quy định tại Chương IV Quyết định số 1463/QĐ-BNN-VP ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ ban hành Quy định về thực hiện nhiệm vụ các thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Quý cục gửi hồ sơ công bố thủ tục hành chính đến Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Bộ) để kiểm tra nội dung trước khi trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

Hồ sơ bao gồm: Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định công bố (theo mẫu tại Phụ lục 2 Quyết định 1463), Biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính (mẫu tại Phụ lục 1 Quyết định 1463).

Đề nghị Quý Cục phối hợp với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Bộ) để thực hiện việc công bố thủ tục hành chính theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KSTTHC (Văn phòng Bộ);
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lữ Minh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3922/BNN-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3922/BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2011
Ngày hiệu lực01/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3922/BNN-PC công bố thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3922/BNN-PC công bố thủ tục hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3922/BNN-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLữ Minh Tuấn
        Ngày ban hành01/08/2011
        Ngày hiệu lực01/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3922/BNN-PC công bố thủ tục hành chính

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3922/BNN-PC công bố thủ tục hành chính

             • 01/08/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/08/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực