Công văn 3922/LĐTBXH-PC

Công văn 3922/LĐTBXH-PC năm 2017 về đăng ký chương trình công tác và lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3922/LĐTBXH-PC 2017 chương trình công tác lập đề nghị xây dựng văn bản pháp luật


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3922/LĐTBXH-PC
V/v đăng ký chương trình công tác và lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và chuẩn bị đăng ký Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 2018, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 - 2019, đề nghị các đơn vị:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trong lĩnh vực đơn vị phụ trách, tiến hành đăng ký các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018 và luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2018-2019 theo Phụ lục gửi kèm theo công văn này.

2. Đối với những văn bản quy phạm pháp luật phải lập đề nghị theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016, đơn vị chủ động nghiên cứu, hoàn thiện Hồ sơ lập đề nghị, trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại:

- Mục 1 Chương III của Luật và Chương II của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đối với luật, pháp lệnh, nghị quyết;

- Mục 2 Chương V của Luật và Chương II của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đối với nghị định.

Đơn vị rà soát, lập danh mục và gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế), trước ngày 25/9/2017, bản điện tử gửi vào email: [email protected] để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

Hà Đình Bốn

 

PHỤ LỤC

ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT TRÌNH QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
(Kèm theo Công văn số 3922/LĐTBXH-PC ngày 14/9/2017)

STT

Tên văn bản

Cơ s pháp lý

Nội dung chính

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình hồ sơ lập đề nghị

Thời gian trình dự thảo

Ghi chú

Trình Chính phủ

Trình UBTVQH

Trình QH (đối với luật, nghị quyết)

Trình Chính phủ

Trình UBTVQH

Trình QH (đối với luật, nghị quyết)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ ĐÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT

Tên văn bản

Cơ sở pháp lý

Nội dung chính

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian lập đề nghị

Thời gian soạn thảo

Thời gian ban hành

Ghi chú

Lấy ý kiến Bộ, ngành

Lấy ý kiến thẩm định

Trình

CP, TTgCP

Lấy ý kiến Bộ, ngành

Lấy ý kiến thẩm định

Trình CP, TTgCP

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Đối với Bảng đăng ký chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết: Cột G, H, I không áp dụng đối với những nghị quyết không phải lập đề nghị;

- Đối với Bảng đăng ký đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Cột G, H, I chỉ áp dụng đối với những nghị định phải lập đề nghị.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3922/LĐTBXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3922/LĐTBXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2017
Ngày hiệu lực14/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3922/LĐTBXH-PC

Lược đồ Công văn 3922/LĐTBXH-PC 2017 chương trình công tác lập đề nghị xây dựng văn bản pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3922/LĐTBXH-PC 2017 chương trình công tác lập đề nghị xây dựng văn bản pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3922/LĐTBXH-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHà Đình Bốn
        Ngày ban hành14/09/2017
        Ngày hiệu lực14/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3922/LĐTBXH-PC 2017 chương trình công tác lập đề nghị xây dựng văn bản pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3922/LĐTBXH-PC 2017 chương trình công tác lập đề nghị xây dựng văn bản pháp luật

           • 14/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực