Công văn 3927/BTC-CST

Công văn 3927/BTC-CST về chính sách thuế giá trị gia tăng, điều chỉnh hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3927/BTC-CST thuế giá trị gia tăng, điều chỉnh hóa đơn


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3927/BTC-CST
V/v chính sách thuế GTGT, điều chỉnh hóa đơn

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty CP phát triển nhà Phong Phú Daewon Thủ Đức

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 17/PPDT-TCKT ngày 20/10/2011 của Công ty CP phát triển Nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức (PPDT) hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tài sản góp vốn. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 4, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;

Căn cứ điểm 5.18.b mục IV phần B, điểm 2.18 mục II phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004, Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ khoản 1.2.c8 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ vào khoản 5.1 mục I phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; thì:

1. Về thuế GTGT:

- Đối với khoản vốn góp của Tổng Công ty CP Phong Phú bằng giá trị quyền phát triển dự án tương đương 5.868.264 USD theo giấy chứng nhận đầu tư số 011032000099 ngày 05/6/2009 được xác định là vốn góp bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp Tổng công ty Phong Phú đã xuất hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế đối với khoản góp vốn 5.868.264 USD, PPDT đã thanh toán thì PPDT thực hiện kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào đã nộp này.

- Đối với khoản tiền PPDT trả Tổng công ty CP Phong Phú cho toàn bộ giá trị tài sản trên đất, chi phí giải tỏa, di dời là 13.692.616 USD, Tổng Công ty CP Phong Phú thực hiện xuất hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế với thuế suất 10%, PPDT thực hiện kê khai khấu trừ, hoàn thuế đối với các hóa đơn này nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

2. Về việc khấu trừ thuế đối với việc thay hóa đơn:

Trong năm 2009 PPDT đã tự điền thêm mã số thuế vào hóa đơn thuế GTGT phát sinh trong giai đoạn PPDT chưa được cấp mã số thuế để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào là không đúng quy định về sử dụng hóa đơn. PPDT đã cùng bên bán lập biên bản hủy hóa đơn cũ, xuất hóa đơn mới thay thế nhưng không thực hiện kê khai điều chỉnh, bổ sung do hiểu rằng nội dung hóa đơn mới không có gì thay đổi so với hóa đơn cũ.

Căn cứ vào Luật thuế GTGT, Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thì doanh nghiệp kê khai điều chỉnh hóa đơn mới thay thế, số thuế GTGT ghi trên hóa đơn do Tổng Công ty CP Phong Phú xuất cho PPDT được kê khai để khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Bộ Tài chính trả lời để PPDT biết và liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị: PC,TCT;
- Cục thuế Tp. Hà Nội;
- Lưu: VT, CST (CST2)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3927/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3927/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2012
Ngày hiệu lực23/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3927/BTC-CST thuế giá trị gia tăng, điều chỉnh hóa đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3927/BTC-CST thuế giá trị gia tăng, điều chỉnh hóa đơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3927/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNgô Hữu Lợi
        Ngày ban hành23/03/2012
        Ngày hiệu lực23/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3927/BTC-CST thuế giá trị gia tăng, điều chỉnh hóa đơn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3927/BTC-CST thuế giá trị gia tăng, điều chỉnh hóa đơn

            • 23/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực