Công văn 3928/GSQL-TH

Công văn 3928/GSQL-TH năm 2019 về thủ tục nhập khẩu tàu và nhiên liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3928/GSQL-TH 2019 thủ tục nhập khẩu tàu và nhiên liệu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3928/GSQL-TH
V/v thủ tục nhập khẩu tàu và nhiên liệu

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK.
(Địa chỉ: số 341 Đà Nng, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng)

Trả lời văn bản số 186/HTK-HHPC ngày 02/10/2019 của Công ty TNHH Vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK (Công ty) về thủ tục nhập khẩu tàu biển HTK Fortune và lượng nhiên liệu chứa trong tàu, Cục Giám sát quản lý vHải quan có ý kiến như sau:

Ngày 02/10/2019, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có công văn số 3726/GSQL-GQ3 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu tàu biển và lượng nhiên liệu tồn chứa trên phương tiện. Đề nghị Công ty căn cứ công văn số 3726/GSQL-GQ3 dẫn trên để thực hiện. Việc khai báo mã loại hình đối với lượng nhiên liệu này thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 24 Bảng tổng hp vướng mắc Thông tư số 69/2016/TT-BTC ban hành kèm theo công văn số 10424/TCHQ-GSQL ngày 03/11/2016 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp còn vướng mắc phát sinh, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH(03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3928/GSQL-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3928/GSQL-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3928/GSQL-TH 2019 thủ tục nhập khẩu tàu và nhiên liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3928/GSQL-TH 2019 thủ tục nhập khẩu tàu và nhiên liệu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3928/GSQL-TH
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýTrần Đức Hùng
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3928/GSQL-TH 2019 thủ tục nhập khẩu tàu và nhiên liệu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3928/GSQL-TH 2019 thủ tục nhập khẩu tàu và nhiên liệu

           • 08/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực