Công văn 3930/BKHĐT-KTĐPLT

Công văn 3930/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về thực hiện dự án Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang tỉnh Gia Lai do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3930/BKHĐT-KTĐPLT 2019 về xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang Gia Lai


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3930/BKHĐT-KTĐPLT
V/v kiến nghị của công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Kbang của tỉnh Gia Lai.

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Kbang

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 4208/VPCP-ĐMDN ngày 17/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Kbang trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc thực hiện dự án Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang. Về vấn đề này Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về Phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

Tại mục 3 khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 quy định: “Chợ do các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng do các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp đó tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý dưới hình thức doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật và theo các quy định về kinh doanh khai thác và quản lý chợ tại Điều 9 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ”.

Doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003, mục j khoản 11 và mục d khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009.

Đề nghị công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Kbang làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân huyện Kbang và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai để được xem xét, giải quyết.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Kbang biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;
- UBND tỉnh Gia Lai;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai;
- UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;
- Các Cục, Vụ: Đấu thầu; PTDN, KTDV, PC;
- Lưu: VT, KTĐPLT (Đặng 10).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3930/BKHĐT-KTĐPLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3930/BKHĐT-KTĐPLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2019
Ngày hiệu lực10/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3930/BKHĐT-KTĐPLT

Lược đồ Công văn 3930/BKHĐT-KTĐPLT 2019 về xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3930/BKHĐT-KTĐPLT 2019 về xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang Gia Lai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3930/BKHĐT-KTĐPLT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đức Tâm
        Ngày ban hành10/06/2019
        Ngày hiệu lực10/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3930/BKHĐT-KTĐPLT 2019 về xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3930/BKHĐT-KTĐPLT 2019 về xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang Gia Lai

           • 10/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực