Công văn 3930/TCT-DNL

Công văn 3930/TCT-DNL năm 2018 về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3930/TCT-DNL 2018 chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3930/TCT-DNL
V/v: chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
(Địa chỉ: Số 1 Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4385/CNVTQD-ĐTTC ngày 28/9/2018 của Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội (Viettel) đề nghị hướng dẫn về chi phí được trừ đối với chi phí lãi vay khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung tại điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:

"1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại Khoản 2.17, Khoản 2.18, Khoản 2.31, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung tại điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

"2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư như là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản giá trị công trình đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

2.31. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định.

Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định , thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư. Trường hợp trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư.".

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Viettel là doanh nghiệp có số dư tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn; tiền gửi thanh toán có kế hoạch sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà phát sinh chi phí lãi vay ngân hàng nếu khoản chi này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, khoản chi trả lãi tiền vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và không thuộc trường hợp khoản chi trả lãi tiền vay dùng để góp vốn điều lệ, chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu thì khoản chi phí lãi vay nên trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Viettel có hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, phát sinh khoản chi phí lãi vay phục vụ hoạt động đầu tư thì tính vào giá trị đầu tư theo quy định tại điểm 2.31 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời đề Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Các Vụ CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3930/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3930/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3930/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 3930/TCT-DNL 2018 chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3930/TCT-DNL 2018 chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3930/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành12/10/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3930/TCT-DNL 2018 chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3930/TCT-DNL 2018 chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

              • 12/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực