Công văn 3932/VPCP-CN

Công văn số 3932/VPCP-CN về việc giao UBND tỉnh Đồng Nai và UBND TP. Hồ Chí Minh quản lý, thực hiện Dự án cầu đường Nhơn Trạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3932/VPCP-CN giao UBND tỉnh Đồng Nai và UBND Hồ Chí Minh quản lý, thực hiện Dự án cầu đường Nhơn Trạch


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3932/VPCP-CN
V/v giao UBND tỉnh Đồng Nai và UBND TP. Hồ Chí Minh quản lý, thực hiện Dự án cầu đường Nhơn Trạch

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các văn bản số 5653/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 9 năm 2006 và số 2379/BGTVT-KHĐT ngày 07 tháng 5 năm 2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3592/BKH-KCHT&ĐT ngày 25 tháng 5 năm 2007), Bộ Tài chính (văn bản số 7539/BTC-ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2007), Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (văn bản số 3807/UBND-CNN ngày 24 tháng 5 năm 2007), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 4131/UBND-ĐTMT ngày 05 tháng 7 năm 2007) về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, thực hiện Dự án cầu đường Nhơn Trạch, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức quản lý, triển khai thực hiện Dự án cầu đường Nhơn Trạch theo hình thức hợp đồng BOT.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất về phương án thực hiện và phạm vi quản lý; làm việc với Bộ Giao thông vận tải để thực hiện bàn giao; triển khai đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, Webiste Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3932/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3932/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2007
Ngày hiệu lực13/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3932/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 3932/VPCP-CN giao UBND tỉnh Đồng Nai và UBND Hồ Chí Minh quản lý, thực hiện Dự án cầu đường Nhơn Trạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3932/VPCP-CN giao UBND tỉnh Đồng Nai và UBND Hồ Chí Minh quản lý, thực hiện Dự án cầu đường Nhơn Trạch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3932/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành13/07/2007
        Ngày hiệu lực13/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3932/VPCP-CN giao UBND tỉnh Đồng Nai và UBND Hồ Chí Minh quản lý, thực hiện Dự án cầu đường Nhơn Trạch

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3932/VPCP-CN giao UBND tỉnh Đồng Nai và UBND Hồ Chí Minh quản lý, thực hiện Dự án cầu đường Nhơn Trạch

              • 13/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực