Công văn 3933/GSQL-TH

Công văn 3933/GSQL-TH năm 2019 về quy trình thông quan và biểu thuế áp dụng cho khí thiên nhiên hóa lỏng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3933/GSQL-TH 2019 quy trình thông quan biểu thuế áp dụng cho khí thiên nhiên hóa lỏng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3933/GSQL-TH
V/v quy trình thông quan và biểu thuế áp dụng cho khí thiên nhiên hóa lỏng

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP.
(Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, tòa nhà PVGas, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời văn bản số 2010/KVN-TT ngày 27/9/2019 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về văn bản hướng dẫn quy trình thủ tục và thông quan đối với mặt hàng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG):

Đề nghị Tổng công ty căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/5/2016 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí để thực hiện.

2. Về biểu thuế đối với mặt hàng hàng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG):

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan thì mặt hàng Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đã được chi tiết tại nhóm 27.11 “Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocacbon khác”, phân nhóm 2711.1x Dạng hóa lỏng:”, 2711.11.00 - - Khí tự nhiên”, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3933/GSQL-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3933/GSQL-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3933/GSQL-TH

Lược đồ Công văn 3933/GSQL-TH 2019 quy trình thông quan biểu thuế áp dụng cho khí thiên nhiên hóa lỏng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3933/GSQL-TH 2019 quy trình thông quan biểu thuế áp dụng cho khí thiên nhiên hóa lỏng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3933/GSQL-TH
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýTrần Đức Hùng
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3933/GSQL-TH 2019 quy trình thông quan biểu thuế áp dụng cho khí thiên nhiên hóa lỏng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3933/GSQL-TH 2019 quy trình thông quan biểu thuế áp dụng cho khí thiên nhiên hóa lỏng

           • 08/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực