Công văn 3935/TCHQ-TXNK

Công văn 3935/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng “Máy tách ép chất thải chăn nuôi” do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3935/TCHQ-TXNK 2019 phân loại hàng hóa máy tách ép chất thải chăn nuôi


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3935/TCHQ-TNXK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 747/HQHP-TXNK ngày 16/01/2019, số 8731/HQHP-TXNK ngày 02/07/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng liên quan đến phân loại mặt hàng “Máy tách ép chất thải chăn nuôi”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. Trên cơ sở công văn số 999/CB-CĐ ngày 18/10/2016 của Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), mặt hàng là “Máy tách ép chất thải chăn nuôi nhằm tách nước, ép phân trong chăn nuôi lợn/heo, bò, gia cầm là máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp”.

Mặt hàng “Máy tách ép chất thải chăn nuôi” theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 8731/HQHP-TXNK nêu trên hoạt động theo nguyên tắc máy ép dạng trục vít để giúp tách được chất rắn và chất lỏng riêng. Chất thải được bơm lên máy ép tách phân, khi tới màng lọc, phần nước sẽ chảy qua và đi vào túi biogas còn phần vật chất khô (phân) thì trượt xuống và được ép nát bằng một mô tơ giảm tốc (4Kw). Mô tơ này có thể điều chnh để ép phân theo những ẩm độ khác nhau. Phân rắn sau tách có độ ẩm từ 60-70%, phù hợp với việc ủ làm phân bón hữu cơ cho cây trng. Nước sau khi tách được đưa sang hầm biogas để xử lý tiếp. Sau đó nước từ biogas được đưa sang hệ thống xử lý nước thải theo quy chuẩn.

2. Đặc điểm “Máy tách ép chất thải chăn nuôi” nêu trên phù hợp phân loại thuộc nhóm 84.36 Các loại máy khác dùng trong nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp, chăn nuôi gia cầm hoặc nuôi ong, k c máy ươm hạt ging lp thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt; máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở”, phân nhóm 8436.80 “- Máy khác”, phân nhóm “- - Hoạt động bằng điện”, mã số 8436.80.11 - - - Dùng trong nông nghiệp hoặc làm vườn”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c)
;
- Cục Kiểm định Hải quan (để phối hợp);
- Các Cục HQ tỉnh,Thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3935/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3935/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2019
Ngày hiệu lực13/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3935/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 3935/TCHQ-TXNK 2019 phân loại hàng hóa máy tách ép chất thải chăn nuôi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3935/TCHQ-TXNK 2019 phân loại hàng hóa máy tách ép chất thải chăn nuôi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3935/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành13/06/2019
        Ngày hiệu lực13/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3935/TCHQ-TXNK 2019 phân loại hàng hóa máy tách ép chất thải chăn nuôi

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3935/TCHQ-TXNK 2019 phân loại hàng hóa máy tách ép chất thải chăn nuôi

            • 13/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực