Công văn 3936/TCHQ-TXNK

Công văn 3936/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng “vòi sen bằng đồng” và “vòi nước bằng đồng” do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3936/TCHQ-TXNK 2019 phân loại hàng hóa mặt hàng vòi sen bằng đồng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3936/TCHQ-TNXK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1005/HQĐNa-TXNK ngày 28/05/2019 của Cục Hải quan tỉnh Đng Nai vướng mắc phân loại mặt hàng “vòi sen bằng đng” và “vòi nước bằng đng”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực từ kể từ ngày 01/01/2018;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Trên cơ sở mô tả hàng hóa và tham khảo chú giải HS nhóm 73.23, nhóm 74.18 và nhóm 84.81;

Mặt hàng “vòi sen bằng đng” và “vòi nước bằng đng” thuộc nhóm 84.81, phân nhóm 8481.80.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đng Nai căn cứ tài liệu, thực tế hàng hóa, đối chiếu với quy định hiện hành và nội dung hướng dẫn trên để xác định mã số cụ thể cho mặt hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- PTCT Hoàng Việt Cường (đ
b/c);
- Cục KĐHQ (để phối hợp);
- Lưu:
VT, TXNK ( My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3936/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3936/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2019
Ngày hiệu lực13/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3936/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 3936/TCHQ-TXNK 2019 phân loại hàng hóa mặt hàng vòi sen bằng đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3936/TCHQ-TXNK 2019 phân loại hàng hóa mặt hàng vòi sen bằng đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3936/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành13/06/2019
        Ngày hiệu lực13/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3936/TCHQ-TXNK 2019 phân loại hàng hóa mặt hàng vòi sen bằng đồng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3936/TCHQ-TXNK 2019 phân loại hàng hóa mặt hàng vòi sen bằng đồng

            • 13/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực