Công văn 3939/TCTHADS-NV2

Công văn 3939/TCTHADS-NV2 năm 2018 về triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3939/TCTHADS-NV2 2018 triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự


BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3939/TCTHADS-NV2
V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, ngày 26/11/2015, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an đã ký ban hành Quy chế số 911/QCLN/TCTHADS-TCTHAHS về việc phi hp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp trong công tác thi hành án dân sự.

Nội dung Quy chế gồm 03 chương, 16 Điều, quy định về trách nhiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, các trại tạm giam, trại giam và cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện; nội dung và phương thức phối hợp,... trong công tác thi hành án dân sự đối với đương sự thi hành án là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ.

Để thực hiện có hiệu quả Quy chế này, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao (i) tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đến Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức và người lao động của Cục; (ii) chỉ đạo Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế; (iii) phối hợp với các cơ sở giam giữ đóng trên địa bàn triển khai thực hiện Quy chế phối hợp.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời báo cáo Tổng cục Thi hành án dân sự đế được tháo gỡ, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- TT Phan Chí Hi
ếu (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Tổng cục VIII, BC
A (để p/h);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để p/h);
- Lưu VT, NV2.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Lương Khôi

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3939/TCTHADS-NV2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3939/TCTHADS-NV2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2015
Ngày hiệu lực02/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3939/TCTHADS-NV2

Lược đồ Công văn 3939/TCTHADS-NV2 2018 triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3939/TCTHADS-NV2 2018 triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3939/TCTHADS-NV2
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thi hành án dân sự
        Người kýMai Lương Khôi
        Ngày ban hành02/12/2015
        Ngày hiệu lực02/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3939/TCTHADS-NV2 2018 triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3939/TCTHADS-NV2 2018 triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự

             • 02/12/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/12/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực