Công văn 393TCT/DNNN

Công văn số 393TCT/DNNN về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập đối với Trung tâm truyền hình Cáp Đà Nẵng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 393TCT/DNNN miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập Trung tâm truyền hình Cáp Đà Nẵng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 393TCT/DNNN
V/v: Miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5313 CT/TTHT ngày 10/11/2004 của Cục thuế TP. Đà Nẵng về việc miễn giảm thuế TNDN theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập đối với Trung tâm truyền hình Cáp Đà Nẵng. Về vấn đề này; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục I, phần Đ Thông tư số 30/1998/NĐ-CP">18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thì cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập thuộc đối tượng được miễn thuế, giảm thuế. Việc xác định hoạt động của Trung tâm là hoạt động sản xuất hay dịch vụ căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK ngày 10/11/2001 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 40/2002/QĐ-UB ngày 29/3/2002 của UBND TP. Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm truyền hình cáp Đà Nẵng, thì: Trung tâm truyền hình cáp Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp có thu, không có chức năng sản xuất mà chỉ làm dịch vụ. Vì vậy, Trung tâm không được hưởng ưu đãi như cơ sở sản xuất mới thành lập theo quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 393TCT/DNNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 393TCT/DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/01/2005
Ngày hiệu lực 31/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 393TCT/DNNN miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập Trung tâm truyền hình Cáp Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 393TCT/DNNN miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập Trung tâm truyền hình Cáp Đà Nẵng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 393TCT/DNNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 31/01/2005
Ngày hiệu lực 31/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 393TCT/DNNN miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập Trung tâm truyền hình Cáp Đà Nẵng

Lịch sử hiệu lực Công văn 393TCT/DNNN miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập Trung tâm truyền hình Cáp Đà Nẵng

  • 31/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực