Công văn 3940/GSQL-GQ2

Công văn 3940/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục khi xuất thanh lý pallet đựng hàng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3940/GSQL-GQ2 2019 thủ tục khi xuất thanh lý pallet đựng hàng nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3940/GSQL-GQ2
V/v thủ tục khi xuất thanh lý pallet đựng hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Canon Việt Nam.
(A1 - Khu công nghiệp Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số CVN-LOGIMP-20190826 ngày 26/8/2019 của Công ty TNHH Canon Việt Nam về việc xin hướng dn làm thủ tục khi xut thanh lý pallet đựng hàng nhập khu. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018;

Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018;

Căn cứ Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung tại khoản 55 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về việc thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Canon Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế hoặc miễn thuế và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Canon Việt Nam thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung tại khoản 55 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến để Công ty biết, thực hiện. Trường hợp vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục hải quan quản lý để đưc hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3940/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3940/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3940/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 3940/GSQL-GQ2 2019 thủ tục khi xuất thanh lý pallet đựng hàng nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3940/GSQL-GQ2 2019 thủ tục khi xuất thanh lý pallet đựng hàng nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3940/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3940/GSQL-GQ2 2019 thủ tục khi xuất thanh lý pallet đựng hàng nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3940/GSQL-GQ2 2019 thủ tục khi xuất thanh lý pallet đựng hàng nhập khẩu

            • 08/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực