Công văn 3944/BNN-KTHT

Công văn 3944/BNN-KTHT về kiểm toán dự án thành phần thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3944/BNN-KTHT kiểm toán dự án thành phần Dự án di dân, tái địn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3944/BNN-KTHT
V/v kiểm toán các dự án thành phần thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 8331/VPCP-KTN ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn số 2610/UBND-TĐC ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiểm toán các dự án thành phần thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La. Sau khi nghiên cứu, xem xét nội dung các Công văn trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Việc kiểm toán các dự án thành phần thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La là rất cần thiết, nhưng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện việc kiểm toán độc lập và quyết toán các dự án hoàn thành theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải – Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La tại Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9 tháng 4 năm 2007.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Minh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3944/BNN-KTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3944/BNN-KTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2010
Ngày hiệu lực26/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3944/BNN-KTHT kiểm toán dự án thành phần Dự án di dân, tái địn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3944/BNN-KTHT kiểm toán dự án thành phần Dự án di dân, tái địn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3944/BNN-KTHT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành26/11/2010
        Ngày hiệu lực26/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3944/BNN-KTHT kiểm toán dự án thành phần Dự án di dân, tái địn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3944/BNN-KTHT kiểm toán dự án thành phần Dự án di dân, tái địn

           • 26/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực