Công văn 3944/TCT-CS

Công văn số 3944/TCT-CS về việc sử dụng con dấu của Chi nhánh trên hóa đơn dịch vụ viễn thông do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3944/TCT-CS sử dụng con dấu Chi nhánh trên hóa đơn dịch vụ viễn thông


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3944/TCT-CS

V/v sử dụng con dấu của Chi nhánh trên hóa đơn dịch vụ viễn thông

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 1893/CT-TTHT ngày 07/08/2007 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc sử dụng con dấu của chi nhánh trên hóa đơn dịch vụ viễn thông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Mục V, phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn có quy định:

“Đối với Tổng công ty, tập đoàn, liên kết có nhiều Công ty, xí nghiệp, đơn vị, chi nhánh đóng ở nhiều tỉnh,thành phố trực thuộc TW thì đăng ký sử dụng hóa đơn tự in với Tổng cục thuế,...

....

Hóa đơn do tổ chức, cá nhân tự in phải đăng ký lưu hành mẫu hóa đơn với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng hóa đơn gồm: Ký hiệu, số lượng, số hóa đơn (từ số .... đến số...).

Căn cứ các nội dung nêu trên, Điện lực Đắk Lắk nhận hóa đơn theo mẫu in sẵn của Công ty Điện lực 3 phải đăng ký tại cơ quan thuế địa phương trước khi sử dụng. Trường hợp Điện lực Đắk Lắk có nhiều chi nhánh phụ thuộc triển khai dịch vụ trên địa bàn tỉnh, khi đăng ký sử dụng hóa đơn có thể đăng ký ký hiệu, số lượng, số hóa đơn (từ số... đến số...) dự kiến cho chi nhánh điện lực trực thuộc sử dụng. Các chi nhánh điện lực trực thuộc khi sử dụng số hóa đơn được giao phải tổ chức đóng dấu, ghi đầy đủ các thông số của bên bán lên hóa đơn. Điện lực Đắk Lắk chịu trách nhiệm toàn bộ về việc ủy quyền này.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 3944/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3944/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2007
Ngày hiệu lực25/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3944/TCT-CS sử dụng con dấu Chi nhánh trên hóa đơn dịch vụ viễn thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3944/TCT-CS sử dụng con dấu Chi nhánh trên hóa đơn dịch vụ viễn thông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3944/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành25/09/2007
        Ngày hiệu lực25/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3944/TCT-CS sử dụng con dấu Chi nhánh trên hóa đơn dịch vụ viễn thông

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3944/TCT-CS sử dụng con dấu Chi nhánh trên hóa đơn dịch vụ viễn thông

           • 25/09/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/09/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực