Công văn 3949/VPCP-KTTH

Công văn 3949/VPCP-KTTH về thực hiện thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3949/VPCP-KTTH thực hiện thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3949/VPCP-KTTH
V/v thực hiện thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Tờ trình số 1538/TTr-BHXH ngày 19 tháng 4 năm 2011 về việc tạm dừng cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 6341/BTC-HCSN ngày 17 tháng 5 năm 2011), Bộ Y tế (công văn số 2602/BYT-BH ngày 12 tháng 5 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các địa phương liên quan tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh ở một số địa bàn thuộc khu vực thành thị, đồng bằng; tổng kết, đánh giá toàn diện về thực hiện thí điểm, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những giải pháp về cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN,
 Các PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ,
 các Vụ: TKBT, KGVX, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3949/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3949/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2011
Ngày hiệu lực15/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3949/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 3949/VPCP-KTTH thực hiện thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3949/VPCP-KTTH thực hiện thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3949/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành15/06/2011
        Ngày hiệu lực15/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3949/VPCP-KTTH thực hiện thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3949/VPCP-KTTH thực hiện thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh

              • 15/06/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/06/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực