Công văn 395/BKH-PC

Công văn 395/BKH-PC kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai về thủ tục đầu tư dự án kinh doanh bất động sản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 395/BKH-PC kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai thủ tục đầu tư dự án kinh doanh bất động sản


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 395/BKH-PC
V/v kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai về thủ tục đầu tư dự án kinh doanh bất động sản  

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 95/VPCP-KTN ngày 07/01/2010 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai liên quan đến việc giải quyết một số vướng mắc trong thủ tục đầu tư dự án kinh doanh bất động sản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về các vướng mắc liên quan đến thẩm quyền chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án kinh doanh bất động sản:

1.1. Trước hết Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 10265/UBND-TK ngày 16/12/2009 về việc hiện tại một số văn bản pháp luật về đầu tư kinh doanh bất động sản còn thiếu thống nhất. Cụ thể:

a. Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 5/1/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế khu đô thị mới, dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu, dự án phát triển khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên không thuộc loại dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

b. Ngoài ra, để hướng dẫn Luật Xây dựng năm 2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này có quy định “các dự án nhóm A không phân biệt nguồn vốn phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư”. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP đã bỏ yêu cầu trên đối với chủ đầu tư.

Như vậy giữa Nghị định 02/2006/NĐ-CP Nghị định 108/2006/NĐ-CP và Nghị định 112/2006/NĐ-CP nói trên đã có quy định khác nhau về thẩm quyền chấp thuận đầu tư đối với dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên.

1.2. Tuy vậy, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để áp dụng pháp luật trong trường hợp có sự khác nhau giữa các văn bản pháp luật quy định về cùng một vấn đề, khoản 2 Điều 5 Luật Đầu tư và điểm d khoản 1 Điều 1 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP đã quy định nguyên tắc: “Hoạt động đầu tư đặc thù quy định trong pháp luật chuyên ngành thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó”.

Trong trường hợp này, Nghị định 02/2006/NĐ-CP là văn bản pháp luật chuyên ngành quy định về quản lý và thực hiện dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới. Do vậy, căn cứ các quy định nêu trên, dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên về nguyên tắc phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư theo quy định tại Nghị định 02/2006/NĐ-CP.

2. Về 03 dự án bất động sản có quy mô sử dụng đất trên 200 ha đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

2.1. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã căn cứ vào Luật Đầu tư, Nghị định 108/2006/NĐ-CP để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 03 dự án khu đô thị mới của tỉnh; quy trình, thủ tục đảm bảo theo quy định của các văn bản này với cách hiểu đây là luật chuyên ngành về đầu tư; và vì Nghị định 108/2006/NĐ-CP được ban hành sau Nghị định 02/2006/NĐ-CP trong đó điểm đ khoản 2 Điều 88 có nêu “bãi bỏ các quy định khác về đầu tư trái với quy định của Nghị định này”. Hơn nữa, tại khoản 3 Điều 80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1997 và khoản 3 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 đều quy định theo hướng: trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

Ngoài ra, trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án nêu trên, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư đã lấy ý kiến các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương theo quy định về thẩm tra dự án quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP và hiện nay các dự án này đang triển khai hoạt động.

2.2. Như vậy, do chưa có cách hiểu và áp dụng thống nhất trong trường hợp có sự khác nhau giữa các văn bản pháp luật quy định về cùng một vấn đề nên 03 dự án khu đô thị mới của tỉnh Đồng Nai có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên chưa thực hiện theo trình tự quy định tại Nghị định 02/2006/NĐ-CP (trong trường hợp này là quy định pháp luật chuyên về đầu tư khu đô thị mới).

2.3. Do đó, để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án khu đô thị mới theo quy định của Nghị định 02/2006/NĐ-CP Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị về việc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bổ sung, hoàn thiện thủ tục đầu tư phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư và xây dựng liên quan đến khu đô thị mới.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Các đơn vị: GS&TĐĐT, ĐTNN;
- Lưu: VP, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Nguyễn Bích Đạt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 395/BKH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu395/BKH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2010
Ngày hiệu lực19/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 395/BKH-PC

Lược đồ Công văn 395/BKH-PC kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai thủ tục đầu tư dự án kinh doanh bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 395/BKH-PC kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai thủ tục đầu tư dự án kinh doanh bất động sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu395/BKH-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Bích Đạt
        Ngày ban hành19/01/2010
        Ngày hiệu lực19/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 395/BKH-PC kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai thủ tục đầu tư dự án kinh doanh bất động sản

         Lịch sử hiệu lực Công văn 395/BKH-PC kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai thủ tục đầu tư dự án kinh doanh bất động sản

         • 19/01/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/01/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực