Công văn 395/QHLĐTL-TL

Công văn 395/QHLĐTL-TL năm 2018 về vướng mắc trong lĩnh vực lao động, tiền lương do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 395/QHLĐTL-TL 2018 trả lời vướng mắc trong lĩnh vực lao động tiền lương


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG
VÀ TIỀN LƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 395/QHLĐTL-TL
V/v kiến nghị của Công ty Luật TNHH IPIC

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn IPIC

Trả lời công văn số 01/CV-IPIC ngày 15/8/2018 của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn IPIC về vướng mắc trong lĩnh vực lao động, tiền lương; sau khi nghiên cứu, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 93 của Bộ luật Lao động thì khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 188 của Bộ luật Lao động thì công đoàn cơ sở thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động, quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động; đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

3. Theo quy định tại khoản 3 Điều 188 của Bộ luật Lao động thì ở những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện trách nhiệm như quy định tại khoản 1 Điều 188 của Bộ luật Lao động.

Căn cứ quy định nêu trên, khi xây dựng thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở trước khi thực hiện, đối với doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở thì phải tham khảo ý kiến của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương trả lời để quý Công ty biết, thực hiện theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để biết);
- Lưu: VP Cục, TL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Tống Văn Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 395/QHLĐTL-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu395/QHLĐTL-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2018
Ngày hiệu lực27/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 395/QHLĐTL-TL 2018 trả lời vướng mắc trong lĩnh vực lao động tiền lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 395/QHLĐTL-TL 2018 trả lời vướng mắc trong lĩnh vực lao động tiền lương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu395/QHLĐTL-TL
        Cơ quan ban hànhCục Quan hệ lao động và Tiền lương
        Người kýTống Văn Lai
        Ngày ban hành27/09/2018
        Ngày hiệu lực27/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 395/QHLĐTL-TL 2018 trả lời vướng mắc trong lĩnh vực lao động tiền lương

             Lịch sử hiệu lực Công văn 395/QHLĐTL-TL 2018 trả lời vướng mắc trong lĩnh vực lao động tiền lương

             • 27/09/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/09/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực