Công văn 3951/BTC-QLCS

Công văn 3951/BTC-QLCS về giá đất tính thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3951/BTC-QLCS giá đất tính thu tiền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3951/BTC-QLCS
V/v giá đất tính thu tiền SD đất.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty CPĐTPT Lũng Lô 2.1

Trả lời Công văn số 04/CV.CT ngày 20/2/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Lũng Lô 2.1 đề nghị hướng dẫn thời điểm xác định giá thu tiền sử dụng đất; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“2. Đối với các trường hợp đã có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật đất đai nhưng đến ngày 01 tháng 3 năm 2011 chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất thì xử lý như sau:

a) Trường hợp tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm xác định và thông báo nộp tiền sử dụng đất thì được tiếp tục nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo mức đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo và bị phạt chậm nộp theo quy định của pháp luật phù hợp với từng thời kỳ.”

Căn cứ vào quy định trên: Trường hợp nếu tiền sử dụng đất phải nộp của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Lũng Lô 2.1 (Công ty) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo (Chi cục thuế thành phố Vinh đã ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất vào ngày 28/12/2008) theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm xác định và thông báo nộp tiền sử dụng đất (giá đất và chính sách thu tiền sử dụng đất năm 2008) thì Công ty được tiếp tục nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo mức đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo; Do đến ngày 6/11/2009 và ngày 10/11/2009 Công ty mới nộp tiền sử dụng đất nên Công ty phải nộp thêm khoản phạt chậm nộp theo quy định của pháp luật phù hợp với từng thời kỳ (theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ và được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 106 Luật Quản lý thuế từ ngày 1/7/2007, ngày Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành).

Bộ Tài chính trả lời Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Lũng Lô 2.1 biết và thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi Cục Thuế TP. Vinh;
- TCT, PC, CST;
- Lưu VT, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Ngọc Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3951/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3951/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2012
Ngày hiệu lực26/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3951/BTC-QLCS giá đất tính thu tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3951/BTC-QLCS giá đất tính thu tiền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3951/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLê Ngọc Khoa
        Ngày ban hành26/03/2012
        Ngày hiệu lực26/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3951/BTC-QLCS giá đất tính thu tiền sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3951/BTC-QLCS giá đất tính thu tiền sử dụng đất

           • 26/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực