Công văn 3952/VPCP-KTN

Công văn 3952/VPCP-KTN năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3952/VPCP-KTN 2014 kết quả Tăng cường kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3952/VPCP-KTN
V/v Báo cáo kết quả thc hiện Đ án “Tăng cường năng lc kiểm định chất lượng CTXD ở Việt Nam”

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Báo cáo số 28/BC-BXD ngày 10 tháng 4 năm 2014); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2753/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 08 tháng 5 năm 2014), Tài chính (Công văn số 5852/BTC-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2014), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 1467/BNN-XD ngày 09 tháng 5 năm 2014), Giao thông vận tải (Công văn số 4837/BGTVT-QLXD ngày 29 tháng 4 năm 2014) về việc Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực kiểm đnh chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” từ năm 2011 đến hết năm 2013, kế hoạch thực hiện Đề án năm 2014 và các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý các nội dung báo cáo của Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”. Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện và định kỳ hàng năm t chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng thực hiện việc bố trí vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng của Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7859/VPCP-KTTH ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

3. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc bố trí nguồn vốn ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện đầu tư nâng cấp trang thiết bị thí nghiệm và đầu tư xây dựng cơ bản cho các đơn vị thụ hưởng của Đề án; Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện việc phân kỳ đầu tư hàng năm, xây dựng thứ tự ưu tiên và thực hiện thời hạn của Đề án theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2012.

4. Bộ Xây dựng căn cứ nhu cầu thực tế và đề nghị của các đơn vị liên quan để thực hiện việc điều chỉnh các đơn vị thụ hưởng của Đ án; đồng thời, hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra danh mục thiết bị thí nghiệm trước khi tổ chức đấu thầu, mua sắm và kiểm tra việc mua sắm thiết bị thí nghiệm thuộc phạm vi Đề án theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết đnh số 1511/QĐ-TTg nói trên và theo các quy định có liên quan của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, NN&PTNT, KH&CN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP,TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3952/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3952/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2014
Ngày hiệu lực02/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3952/VPCP-KTN 2014 kết quả Tăng cường kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3952/VPCP-KTN 2014 kết quả Tăng cường kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3952/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành02/06/2014
        Ngày hiệu lực02/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3952/VPCP-KTN 2014 kết quả Tăng cường kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3952/VPCP-KTN 2014 kết quả Tăng cường kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam

             • 02/06/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/06/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực