Công văn 3952TC/HCSN

Công văn số 3952TC/HCSN của Bộ Tài chính về kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị số 58 CT/TW ngày 17/10/2000

Nội dung toàn văn Công văn 3952TC/HCSN kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị 58 CT/TW


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3952TC/HCSN
V/v: Kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị số 58 CT/TW ngày 17/10/2000

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2001 

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc tW
 - Các tổng công ty 90, 91

 

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 58 CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

- Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW căn cứ vào kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ, cơ quan, địa phương mình để xây dựng dự toán kinh phí hàng năm cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách của Bộ, cơ quan và địa phương trình các cấp có thẩm quyền quyết định. Riêng năm 2001, đề nghị ưu tiên phân bổ kinh phí trong dự toán được giao để ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Đối với các doanh nghiệp: Chi phí thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Các đơn vị thuộc Bộ: Vụ TCNH, NSNN,
TCT, Cục TC DN, Vụ I, Kho bạc TW.
- Lưu VP (2 bản), Vụ HCSN.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3952TC/HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3952TC/HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2001
Ngày hiệu lực27/04/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3952TC/HCSN

Lược đồ Công văn 3952TC/HCSN kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị 58 CT/TW


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3952TC/HCSN kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị 58 CT/TW
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3952TC/HCSN
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
       Ngày ban hành27/04/2001
       Ngày hiệu lực27/04/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3952TC/HCSN kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị 58 CT/TW

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3952TC/HCSN kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị 58 CT/TW

             • 27/04/2001

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/04/2001

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực