Công văn 3953/VPCP-QHQT

Công văn số 3953/VPCP-QHQT về việc viên chức cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3953/VPCP-QHQT viên chức cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3953/VPCP-QHQT
V/v Viên chức cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 2167/TTr-BNG-LS ngày 27/6/2007); ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 6163/BTC-UBCK ngày 10/5/2007) và Bộ Tư pháp (công văn số 1849/BTP-PLQT ngày 25/4/2007) về việc viên chức cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép viên chức cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam với tư cách cá nhân, tuân thủ pháp luật Việt Nam, không được hưởng quyền miễn trừ xét xử về dân sự và xử phạt hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán và trên nguyên tắc có đi có lại.

2. Giao Bộ Ngoại giao hướng dẫn, hợp pháp hóa lãnh sự cho viên chức cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3953/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3953/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2007
Ngày hiệu lực16/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3953/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 3953/VPCP-QHQT viên chức cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3953/VPCP-QHQT viên chức cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3953/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành16/07/2007
        Ngày hiệu lực16/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3953/VPCP-QHQT viên chức cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3953/VPCP-QHQT viên chức cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán Việt Nam

              • 16/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực