Công văn 39543/CT-HTr

Công văn 39543/CT-HTr năm 2014 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 39543/CT-HTr 2014 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp Cục thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39543/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát
(Địa chỉ: số 34 Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)
MST: 0101178864

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2007/CV/XDHP ngày 20/07/2014 của Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 8, Mục 1, Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

"Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

...

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

..."

- Căn cứ Điều 5, Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN.

- Căn cứ Điều 5, Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN (có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi) quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

"Điều 5. Doanh thu

1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

...

c) Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bố cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.

2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

...

b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

..."

- Căn cứ Tiết a, Điểm 2, Điều 16, Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định như sau:

"2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

a) Tiêu thức "Ngày tháng năm " lập hóa đơn

...

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. "

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ trông giữ xe cho khách hàng có thu tiền trước bạ (3) tháng một lần thì:

- Về hóa đơn: Khi thu tiền của khách hàng Công ty có trách nhiệm lập hóa đơn theo quy định.

- Về thuế GTGT: Thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm lập hóa đơn, doanh thu tính thuế GTGT là số tiền thu trước.

- Về thuế TNDN: Thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN là thời điểm lập hóa đơn, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN được xác định theo quy định Điều 5, Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 39543/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu39543/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2014
Ngày hiệu lực15/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 39543/CT-HTr

Lược đồ Công văn 39543/CT-HTr 2014 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp Cục thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 39543/CT-HTr 2014 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp Cục thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu39543/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýThái Dũng Tiến
        Ngày ban hành15/08/2014
        Ngày hiệu lực15/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 39543/CT-HTr 2014 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp Cục thuế Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 39543/CT-HTr 2014 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp Cục thuế Hà Nội

            • 15/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực