Công văn 3957/TCT-KK

Công văn 3957/TCT-KK năm 2019 về hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3957/TCT-KK 2019 hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3957/TCT-KK
V/v hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Ngày 31/1/2019, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4611/CT-KK&KTT ngày 28/01/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội vướng mắc về việc hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước của Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc về việc hoàn tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước của Công ty, ngày 10/10/2018, Tng cục Thuế đã có công văn số 3875/TCT-KK trả lời công văn số 59637/CT-KK&KTT ngày 27/08/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội.

Nội dung hướng dẫn tại công văn số 3875/TCT-KK phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, Cục Thuế TP. Hà Nội không thực hiện giải quyết hoàn tiền mua nhà được cho cá nhân mua nhà do Cục Thuế TP. Hà Nội đã tổng hợp, theo dõi nghĩa vụ của cá nhân mua nhà chung vào nghĩa vụ của Công ty (số tiền mua nhà của cá nhân tổng hợp cùng với số nộp NSNN của Công ty chung vào mã số thuế của Công ty). Vì vậy, căn cứ tình hình quản lý thực tế tại đơn vị, trường hp Cục Thuế TP. Hà Nội đề xuất tiếp tục giải quyết hồ sơ hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước của Công ty sau khi nhận được giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo đúng mẫu quy định và không bù trừ stiền mua nhà, lệ phí trước bạ được hoàn với số tiền nợ thuế, tiền phạt chậm nộp của Công ty thì Cục Thuế TP. Hà Nội liên hệ với cá nhân mua nhà để bổ sung văn bản vviệc đnghị hoàn tiền mua nhà và chấp thuận Công ty thay mặt cá nhân thực hiện thủ tục hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước cho cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTg Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CS, PC;
- Website (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3957/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3957/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2019
Ngày hiệu lực01/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3957/TCT-KK

Lược đồ Công văn 3957/TCT-KK 2019 hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3957/TCT-KK 2019 hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3957/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐào Ngọc Sơn
        Ngày ban hành01/10/2019
        Ngày hiệu lực01/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3957/TCT-KK 2019 hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3957/TCT-KK 2019 hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

             • 01/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực