Công văn 396/BC-VPTT

Công văn 396/BC-VPTT năm 2017 về kết quả nắm tình hình triển khai Kế hoạch 410/KH-BCĐ389 tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 396/BC-VPTT 2017 triển khai 410/KH-BCĐ389 chống gian lận thương mại xăng dầu


BAN CHỈ ĐẠO 389 QUỐC GIA
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 396/BC-VPTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ NẮM TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 410/KH-BCĐ389 TẠI NGHỆ AN, HÀ TĨNH, CẦN THƠ VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Thực hiện kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14/6/2017 của BCĐ 389 QG về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu (sau đây gọi tắt là kế hoạch 410/KH-BCĐ389) Ngày 24-28/10/2017 Văn phòng Thường trực đã phối hợp với VPCP, Bộ KH&CN tiến hành làm việc với Thường trực BCĐ 389 các địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh nắm tình hình triển khai Kế hoạch 410/KH-BCĐ389 và một số vụ việc liên quan đến xăng kém chất lượng. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia xin báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QU TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

1. Kết quả các đơn vị chuẩn bị làm việc với Tổ công tác

Các đơn vị, địa phương đã chuẩn bị tốt nội dung, bố trí thành phần tham dự theo đúng yêu cầu của Công văn số 378/VPTT-TH ngày 19/10/2017 của Văn phòng thường trực BCĐ 389 QG; báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch 410/KH-BCĐ389 nêu lên một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.

2. Kết quả triển khai Kế hoạch 410/KH-BCĐ389

a) Công tác triển khai kế hoạch

Sau khi có kế hoạch 410/KH-BCĐ 389, Ban Chỉ đạo 389 của 04 địa phương đã tích cực, nghiêm túc quán triệt xây dựng kế hoạch và triển khai giao nhiệm vụ.

b) Kết quả thực hiện đồng bộ biện pháp chuyên môn nghiệp vụ.

- Quản lý và dán tem cột bơm xăng dầu: Hà Tĩnh 02 doanh nghiệp đầu mối, 86 doanh nghiệp phân phối, 178 cửa hàng kinh doanh xăng dầu (KDXD), đã dán tem được 535/ 535 cột bơm; Nghệ An 02 doanh nghiệp đầu mối, 06 doanh nghiệp phân phối, đã dán tem 675/675 cột bơm; TP Hồ Chí Minh 09 doanh nghiệp XNK, 24 doanh nghiệp phân phối, 534 cửa hàng và đại lý bán lẻ đã dán tem 3.900/3.900 cột bơm; TP Cần Thơ 08 doanh nghiệp đầu mối, 10 doanh nghiệp phân phối, 294 cơ sở KDXD, đã dán tem 1022/1.056 cột bơm.

- Kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất xăng: 04 tỉnh, Thành phố tổ chức 444 vụ, xử phạt VPHC 208 vụ, số tiền phạt và bán phát mại hàng hóa 3,1 tỷ đồng, xử lý hình sự 2 vụ/6 đối tượng.

- Đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu: các đơn vị không bắt, xử lý vụ nào.

- Hiệu quả phát sinh tăng thuế trong KDXD sau dán tem (Hà Tĩnh khoảng 20%, Nghệ An khoảng 30% so với năm 2016).

c) Kết quả kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh chất Solmix và chế biến xăng dầu trên địa bàn Cần Thơ, Tp Hồ Chí Minh.

- Tại TP Hồ Chí Minh: Có 03 doanh nghiệp mua chất Solmix tại Cần Thơ. Trong đó có 2/3 doanh nghiệp có chức năng KDXD. Nổi nên là Công ty CPTM xăng dầu Đông nam, Tân triển (có phụ lục I).

- Tại TP Cần Thơ: Có 02 doanh nghiệp sản xuất chất Solmix sản lượng sản xuất từ tháng 1- 9/2017 là 106.678 tấn; đã tiêu thụ 103.800 tấn, nổi nên Công ty Đông Phương; có 04 doanh nghiệp kinh doanh và pha chế xăng (có phụ lục II).

d) Kết quả giám định: các mẫu xăng các đơn vị bắt giữ trưng cầu giám định cho thấy chỉ số Ron trong xăng rất thấp.

đ) Một số vụ việc quan tâm trong quá trình KDXD giả, kém chất lượng.

- Tháng 5, 7/2017, tại TP HCM, BĐBP đã bắt giữ, xử lý 2 vụ/ 2 xà lan/ thu giữ 1000 tấn Sol Mix, 70 tấn Toulene (đã pha trộn); 1000 tấn Sol Mix (chưa pha trộn).Tháng 10/2017, Công an bắt giữ xe ô tô, 33 thùng nhớt nhãn hiệu Castrol là hàng giả; đã ra Quyết định khởi tố vụ án và 06 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

- Tháng 7/2017, tại Cần Thơ, Công an và QLTT bắt 02 vụ/ 2 Xà Lan, 01 xe bồn; tạm giữ 145.000 lít chất lỏng (Solmix) và 5.000 lít xăng A92.

- Tháng 9/2017, tại Lâm Đồng, QLTT, Công an, Sở KH&CN kiểm tra 2 cơ sở KDXD, thu giữ 14.466 lít xăng kém chất lượng.

- Tháng 9/2017, tại tỉnh Nghệ An, Công an, Sở KH&CN phát hiện 02 doanh nghiệp pha trộn xăng A92; tạm giữ 02 xe ô tô, 5.970 lít chất Solmix, 26.980.000 lít xăng, 03 lọ chất tạo màu; đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 04 đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng.

e) Một số khó khăn và kiến nghị đề xuất của địa phương

- Về văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

+ Hiện nay quy định về chất dung mối Sol mix không phải là hóa chất thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện. Mặc dù là chất dễ cháy nổ (như xăng dầu) và trong thời gian qua liên tiếp phát hiện các vụ sử dụng dung mối Sol Mix vào pha chế xăng với số lượng lớn gây hỏng động cơ, ảnh hưởng đến thị trường KDXD trên phạm vi cả nước và xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng.

+ Về thẩm quyền XLVPHC theo Nghị định số 127/2013/NĐ-CP đối với Hải quan còn chồng chéo khó thực hiện; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 80/2013/NĐ-CP theo hướng bổ sung hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu để tạo tính răn đe đối với hành vi vi phạm pháp luật về đo lường.

- Về triển khai các nội dung trong Kế hoạch 410/KH-BCĐ của một số Bộ, Ngành, địa phương còn chậm, nên khó khăn cho việc dán tem, gắn chíp điện tử, kết nối thông tin từ cây xăng về cơ quan thuế, QLTT, KH&CN, đã ảnh hưởng đến công tác quản lý, thất thu thuế từ các cơ sở KDXD.

- Về kinh phí cho hoạt động kiểm tra lấy mẫu thử nghiệm thường xuyên còn thấp (đạt khoảng 01% so với yêu cầu), do vậy hiệu quả phát hiện sớm thấp.

II. NHN XÉT, ĐÁNH GIÁ

- Sau hơn 03 tháng thực hiện các đơn vị địa phương đã triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Kế hoạch 410/KH-BCĐ389 nổi nên một số cơ sở KDXD kém chất lượng, kết quả giám định cho chỉ số Octan (Ron) trong xăng pha chế thấp (có vụ dưới 70% chỉ số theo qui chuẩn kỹ thuật); nguồn gốc dung môi để pha chế xăng kém chất lượng chủ yếu từ Cần Thơ; thủ đoạn pha chế từ 25 - 50% chất dung môi vào xăng qui chuẩn để ra loại xăng mới có chỉ số Ron thấp; hợp đồng mua bán chất dung môi được ghi chất dung môi Solmix không được dùng cho động cơ đốt trong hoặc pha chế xăng.

- Thông qua quá trình thực hiện Kế hoạch 410/KH-BCĐ389 nhiều đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý vi phạm, điển hình như Công an Nghệ An, Công an Thành phHồ Chí Minh.

- Do quản lý tốt các cây bơm xăng (dán tem) nên phát sinh tăng thuế trong KDXD tkhoảng 15 - 30% so với năm 2016; hoạt động KDXD mua, bán xăng dầu trôi nổi trên thị trường giảm, hoạt động KDXD từng bước đi vào nề nếp.

- Những khó khăn, kiến nghị của các đơn vị địa phương là hết sức cần thiết đảm bảo cơ sở pháp lý để triển khai nhiệm vụ đấu tranh chống BL-GLTM nói chung và xăng dầu nói riêng.

III. KIẾN NGHỊ, Đ XUẤT

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia nội dung như sau:

- Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 410/KH-BCĐ 389 quốc gia; căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao kịp thời tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng chức năng nhằm nâng cao hiệu quả công tác; chỉ đạo quyết liệt thực hiện các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành các nội dung kế hoạch đề ra.

- Giao Ban chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các đơn vị kinh doanh, tiêu thụ các chất dung môi Solmix trên địa bàn có liên quan đến kinh doanh xăng dầu (phụ lục I) nhằm làm rõ mục đích sử dụng; Thành phố Cần Thơ kiểm tra các đơn vị nhập khẩu hóa chất về sản xuất chất dung môi Solmix và các đơn vị kinh doanh, tiêu thụ các chất dung môi Solmix, các đơn vị pha chế xăng trên địa bàn (phụ lục II) không để đối tượng lợi dụng để pha chế xăng dầu kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến thị trường và lợi ích của người tiêu dùng. Kết quả các BCĐ 389 thành phố báo cáo kịp thời về BCĐ 389 quốc gia (qua Văn phòng Thường trực trước ngày 30/11/2017 để tổng hợp).

- Giao cho Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện ý kiến của Trưng Ban chỉ đạo và kịp thời báo cáo đề xuất./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực CP, Trưng BCĐ389QG (để b/c);
- Đ/c Đinh Tiến Dũng, Phó Trưởng b
an TT BCĐ389QG, Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/c);
- Vụ I - VPCP (để p/h);
- Lưu: VT, TH (NTB-02b).

CHÁNH VĂN PHÒNG
Đàm Thanh Thế

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÔNG TY CPGK ĐÔNG PHƯƠNG XUẤT BÁN CHẤT DUNG MÔI CHO MỘT SỐ DN.
TỪ NGÀY 01/01/2017 ĐẾN NGÀY 18/10/2017
Kèm theo Báo cáo s 396/BC-VPTT ngày 03 tháng 11 năm 2017

STT

Doanh nghiệp

GIẤY PHÉP KINH DOANH XĂNG DU

Tên hàng hóa

SOLMIX.TM

SOLMIX

TOPSL15

Số lượng (Lít)

Số lượng (Lít)

Số lượng (Lít)

1

2

3

4

5

6

1

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Miền Nam

Địa chỉ: 2Bis Công trường Quốc tế P6, Q3, TP.HCM

Không

16,060,000

36,102,126

2,680,000

2

Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Đông Nam

Địa chỉ: 33F/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1, TP.HCM

24,740,000

17,948,919

1,282,960

3

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Triển

Địa chỉ: 6B Công trường Quốc tế, P6, Q3, TP.HCM

Không

-

5,826,017

-

4

Tổng cộng

 

40,800,000

59,877,062

3,962,960

 

PHỤ LỤC II

(Kèm theo báo cáo số 396/BC-VPTT ngày 03/11/2017)

STT

Doanh nghiệp

Địa chỉ

Loại xăng dầu pha chế

Giấy chứng nhận

1

2

3

4

5

1

Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Cần Thơ

(Lô 2.7, khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ)

- Xăng không chì RON 95-II

- Xăng không chì RON 92-II

- Xăng E5 RON 92

57/GCN-TĐC ngày 12/01/2017 (Giấy chứng nhận giá trị 03 năm kể từ ngày ký)

2

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Sông Hậu Cái Răng

(Khu công nghiệp Hưng Phú II, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ)

- Xăng không chì RON 95-II

- Xăng không chì RON 92-II

1577/GCN-TĐC ngày 20/7/2016 (Giấy chứng nhận có giá trị 03 năm kể từ ngày ký)

3

Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Tây Nam Bộ

(Số 21 Cách Mạng Tháng tám, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) Cơ sở pha chế: khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ)

- Xăng E5 RON 92-II

2766/GCN-TĐC ngày 29/11/2016 (Giấy chứng nhận có giá trị 03 năm kể từ ngày ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 396/BC-VPTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu396/BC-VPTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 396/BC-VPTT

Lược đồ Công văn 396/BC-VPTT 2017 triển khai 410/KH-BCĐ389 chống gian lận thương mại xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 396/BC-VPTT 2017 triển khai 410/KH-BCĐ389 chống gian lận thương mại xăng dầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu396/BC-VPTT
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo 389
        Người kýĐàm Thanh Thế
        Ngày ban hành03/11/2017
        Ngày hiệu lực03/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 396/BC-VPTT 2017 triển khai 410/KH-BCĐ389 chống gian lận thương mại xăng dầu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 396/BC-VPTT 2017 triển khai 410/KH-BCĐ389 chống gian lận thương mại xăng dầu

           • 03/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực