Công văn 3969/VPCP-CN

Công văn số 3969/VPCP-CN về việc cơ chế lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo đầu tư và Dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3969/VPCP-CN cơ chế lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo đầu tư và Dự án đầu tư


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3969/VPCP-CN
V/v cơ chế lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo đầu tư và Dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3238/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 5 năm 2007) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4591/BKH-QLĐT ngày 29 tháng 6 năm 2007), Tài chính (văn bản số 8113/BTC-ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007) về cơ chế lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo đầu tư và Dự án đầu tư, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên, đề xuất sửa đổi các quy định về đấu thầu và quản lý hoạt động đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN(3b). 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3969/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3969/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2007
Ngày hiệu lực17/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3969/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 3969/VPCP-CN cơ chế lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo đầu tư và Dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3969/VPCP-CN cơ chế lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo đầu tư và Dự án đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3969/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành17/07/2007
        Ngày hiệu lực17/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3969/VPCP-CN cơ chế lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo đầu tư và Dự án đầu tư

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3969/VPCP-CN cơ chế lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo đầu tư và Dự án đầu tư

              • 17/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực