Công văn 397/UBND-TNMT

Công văn 397/UBND-TNMT năm 2015 giải quyết tồn tại, vướng mắc về thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 397/UBND-TNMT 2015 hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm khi thu hồi đất Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/UBND-TNMT
V/v giải quyết tồn tại, vướng mắc về thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố;
- Quỹ Phát triển đất Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Sơn Tây và các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.

 

Xét báo cáo của Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố (thay mặt liên ngành: Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Phát triển đất Thành phố) tại văn bản số 1161/BC-BCĐ ngày 18 tháng 12 năm 2013 về việc giải quyết một số tồn tại, vướng mắc về thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại các huyện, thị xã Sơn Tây và các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1) Đối với trường hợp người lao động thuộc các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đã được UBND cấp huyện phê duyệt phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo quy định tại khoản 3, điều 40 Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố, nay đã học xong 01 khóa học nghề (hoặc đang học), UBND các huyện, thị xã Sơn Tây và các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm căn cứ phương án đã phê duyệt và quy trình, thủ tục theo điều 13 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND Thành phố để thực hiện việc hỗ trợ kinh phí học nghề cho người lao động.

2) Đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp từ ngày 01/01/2013 (ngày Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực) đến trước ngày 06/10/2013 (ngày Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND có hiệu lực), UBND các huyện, thị xã Sơn Tây và các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm căn cứ nội dung quy định tại Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố, chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã (nơi thu hồi đất nông nghiệp) rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, báo cáo UBND Thành phố cho ý kiến trước khi phê duyệt.

3) Giao UBND các huyện, thị xã Sơn Tây và các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm rà soát, tổng hợp nhu cầu (năm 2015) kinh phí hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND Thành phố, có văn bản đăng ký kế hoạch ứng vốn năm 2015 gửi Quỹ phát triển đất Thành phố trước ngày 23/01/2015.

4) Giao Quỹ Phát triển đất Thành phố tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND Thành phố bố trí kinh phí hỗ trợ học nghề và tạo việc làm (năm 2015) cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND Thành phố khi đề xuất kế hoạch ứng vốn năm 2015 của Quỹ Phát triển đất Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch: Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Sửu;
- Các Sở: LĐTB&XH, KHĐT, TC, TNMT;
- VPUB: CVP, PCVP Phạm Chí Công, TNcg, KT, TH, TN(th.qn);
- Lưu: VT.
(40988-37b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 397/UBND-TNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu397/UBND-TNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2015
Ngày hiệu lực20/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 397/UBND-TNMT 2015 hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm khi thu hồi đất Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 397/UBND-TNMT 2015 hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm khi thu hồi đất Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu397/UBND-TNMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành20/01/2015
        Ngày hiệu lực20/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 397/UBND-TNMT 2015 hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm khi thu hồi đất Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Công văn 397/UBND-TNMT 2015 hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm khi thu hồi đất Hà Nội

         • 20/01/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/01/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực