Công văn 3970/BCT-ĐL

Công văn 3970/BCT-ĐL năm 2018 bổ sung các dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3970/BCT-ĐL 2018 bổ sung dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3970/BCT-ĐL
V/v bổ sung các dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp về việc bổ sung một số dự án nhà máy điện mặt trời vào điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030. Để có cơ sở xem xét tính khả thi của các dự án điện mặt trời, đề nghị bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực, đảm bảo năng lực truyền tải của hệ thống lưới điện Việt Nam, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

1. Báo cáo về tình hình thực hiện (tiến độ thực tế và năng lực nhà đầu tư) của các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực; đánh giá tiến độ vận hành của các dự án theo quy hoạch được duyệt.

2. Rà soát các dự án trên địa bàn đã và đang trình các cấp thẩm định, phê duyệt; đánh giá các điều kiện thuận lợi, khó khăn về đất đai và phương án đấu nối lưi điện đối với từng dự án; năng lực tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm thực hiện dự án của các nhà đầu tư.

3. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương tạm thời dừng thẩm định các dự án điện mặt trời riêng lẻ để xem xét đưa vào đồng bộ trong Quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia và chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Thủ tướng Chính phủ.

4. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp các thông tin nêu trên trước ngày 31 tháng 5 năm 2018 để Bộ Công Thương có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- SCT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-t2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Thuộc tính Công văn 3970/BCT-ĐL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3970/BCT-ĐL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2018
Ngày hiệu lực21/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3970/BCT-ĐL

Lược đồ Công văn 3970/BCT-ĐL 2018 bổ sung dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3970/BCT-ĐL 2018 bổ sung dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3970/BCT-ĐL
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành21/05/2018
        Ngày hiệu lực21/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3970/BCT-ĐL 2018 bổ sung dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3970/BCT-ĐL 2018 bổ sung dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực

              • 21/05/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/05/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực