Công văn 3975/LĐTBXH-VL

Công văn 3975/LĐTBXH-VL trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3975/LĐTBXH-VL trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3975/LĐTBXH-VL
V/v trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Đại biểu Quốc hội Đặng Thị Nga
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng

 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhận được chất vấn của Đại biểu do Văn phòng Quốc hội chuyển đến theo công văn số 68/CV-KH8 ngày 29/10/2010, chất vấn về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thẩm quyền ban hành văn bản.

Về những vấn đề Đại biểu chất vấn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau:

1. Về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp thì đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sau đây với người sử dụng lao động:

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;

- Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

Theo khoản 4 và khoản 5 Mục 3 Thông tư số 116/2003/NĐ-CP">10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 2 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP nêu trên quy định: những người được tuyển dụng từ ngày 01/7/2003 trở đi được thực hiện theo hình thức hợp đồng làm việc; những người đã được tuyển dụng trước ngày 01/7/2003 nhưng đang trong thời gian tập sự, thì khi hết thời gian tập sự được xem xét bổ nhiệm vào ngạch, không thực hiện việc ký hợp đồng làm việc như đối với người được tuyển dụng từ ngày 01/07/2003. Như vậy, những người được tuyển dụng trước ngày 01/7/2003 không phải ký hợp đồng làm việc.

Do đó, những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp được tuyển dụng trước ngày 01/7/2003 dù không ký hợp đồng vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Việc trả lời của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 116/2003/NĐ-CP">10/2004/TT-BNV ngày 19/2/2004 của Bộ Nội vụ nêu trên.

Những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nêu trên tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhằm tạo sự công bằng, bình đẳng, đảm bảo quyền lợi giữa những người cùng làm trong đơn vị dù có ký hay không ký hợp đồng làm việc.

2. Về hình thức văn bản

Việc trả lời công văn số 590/SNV-ĐTQLCC ngày 17/8/2010 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền của Cục Việc làm, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên khi soạn văn bản do sơ suất đã ghi thiếu cụm từ "CỤC VIỆC LÀM" dưới cụm từ "BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI" ở phần tên cơ quan ban hành văn bản. Vì vậy, Cục Việc làm, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã gửi văn bản số 652/CVL-BHTN&QLLĐ ngày 04/11/2010 để thay thế văn bản số 598/CVL-BHTN&QLLĐ ngày 05/10/2010 nói trên (có công văn số 652/CVL-BHTN&QLLĐ kèm theo).

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của Đại biểu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- Ban dân nguyện;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Lưu VP, CVL.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Thuộc tính Công văn 3975/LĐTBXH-VL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3975/LĐTBXH-VL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/11/2010
Ngày hiệu lực 12/11/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3975/LĐTBXH-VL trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3975/LĐTBXH-VL trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3975/LĐTBXH-VL
Cơ quan ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành 12/11/2010
Ngày hiệu lực 12/11/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3975/LĐTBXH-VL trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội

Lịch sử hiệu lực Công văn 3975/LĐTBXH-VL trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội

  • 12/11/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/11/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực