Công văn 3977/UB-ĐB

Công văn số 3977/UB-ĐB ngày 12/07/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Công văn 3977/UB-ĐB thẩm định phương án và triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Luật đất đai 2003 có hiệu lực thi hành


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3977/UB-ĐB
V/v thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2004

 

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính
- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Xây dựng
- Sở Giao thông Công chánh
- Sở Tư pháp
- Hội đồng thẩm định bồi thường giải phóng mặt bằng TP
- Uỷ ban nhân dân quận - huyện

 

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố tại các Công văn số 3749/TC-HĐTĐĐB-BVG ngày 30 tháng 6 năm 2004 về một số vướng mắc  trong việc thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, số 3792/ TC-HĐTĐĐB-BVG ngày 30 tháng 6 năm 2004 về tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước và sau ngày Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực.

Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ngày 01 tháng 7 năm 2004, Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, trong đó có một số chính sách về bồi thường có khác so với các quy định hiện hành, tuy nhiên, đến nay, các Nghị định mới của Chính phủ chưa được ban hành để thay thế hoặc bổ sung các Nghị định của Chính phủ. Để không ảnh hưởng đến các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định mới phù hợp với Luật đất đai có hiệu lực thi hành, yêu cầu Hội đồng thẩm định bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố vẫn thẩm định các phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của dự án căn cứ vào Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, có lưu ý các chủ đầu tư dự án khi thẩm định phương án là: Khi Nghị định mới được ban hành, các phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt và ban hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 trở về sau sẽ được xem xét điều chỉnh cho phù hợp với Nghị định  mới và đảm bảo quyền lợi của người bị giải toả, thu hồi đất để thực hiện dự án.

2. Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của các dự án đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt, giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo Hội đồng thẩm định bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng của dự án vẫn tiếp tục triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bình thường theo trình tự quy định của Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 31/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3977/UB-ĐB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3977/UB-ĐB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2004
Ngày hiệu lực12/07/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3977/UB-ĐB

Lược đồ Công văn 3977/UB-ĐB thẩm định phương án và triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Luật đất đai 2003 có hiệu lực thi hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3977/UB-ĐB thẩm định phương án và triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Luật đất đai 2003 có hiệu lực thi hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3977/UB-ĐB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Đua
        Ngày ban hành12/07/2004
        Ngày hiệu lực12/07/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3977/UB-ĐB thẩm định phương án và triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Luật đất đai 2003 có hiệu lực thi hành

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3977/UB-ĐB thẩm định phương án và triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Luật đất đai 2003 có hiệu lực thi hành

           • 12/07/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực