Công văn 3978/TCT-KK

Công văn 3978/TCT-KK năm 2020 về vướng mắc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3978/TCT-KK 2020 gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3798/TCT-KK
V/v vướng mắc gia hạn nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 845/CT-KK ngày 11/6/2020 của Cục Thuế An Giang về việc vướng mắc gia hạn nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.

Căn cứ Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về địa điểm và thủ tục nộp thuế;

Căn cứ Khoản 1, Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định về trình tự, thủ tục gia hạn;

Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015);

Căn cứ Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015);

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục để Kho bạc nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT

Chủ đầu tư các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT khi làm thủ tục thanh toán với KBNN phải gửi kèm hồ sơ thông báo tiếp nhận nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của cơ quan thuế đối với trường hợp nộp bằng phương thức điện tử hoặc giấy tờ khác tương đương đối với trường hợp nộp bằng phương thức khác của nhà thầu thực hiện công trình. KBNN căn cứ trên hồ sơ thanh toán và thông báo tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất hoặc giấy tờ khác tương đương của nhà thầu thực hiện công trình để chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT (trong thời gian gia hạn).

2. Về việc thực hiện quản lý thu sau khi hết thời gian gia hạn thuế

Trường hợp Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT (trong thời gian gia hạn) trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT đối với trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT và có hoạt động xây dựng vãng lai tại tỉnh An Giang thì khi hết thời gian gia hạn nhà thầu phải nộp đủ số thuế được gia hạn cho Cơ quan thuế tại tỉnh An Giang theo quy định.

Sau khi hết thời gian gia hạn, trường hợp Nhà thầu chưa nộp đủ số thuế được gia hạn thì Cơ quan thuế tại tỉnh An Giang gửi thông báo số tiền nợ thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Nhà thầu để thực hiện đôn đốc thu và nộp về Cơ quan quản lý thu tại tỉnh An Giang.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Website Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế các tỉnh/thành phố;
- KBNN; Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK(2b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3978/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3978/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2020
Ngày hiệu lực11/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(13/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3978/TCT-KK

Lược đồ Công văn 3978/TCT-KK 2020 gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3978/TCT-KK 2020 gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3978/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐào Ngọc Sơn
        Ngày ban hành11/09/2020
        Ngày hiệu lực11/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (13/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3978/TCT-KK 2020 gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3978/TCT-KK 2020 gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh

              • 11/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực