Công văn 39782/CT-HTr

Công văn 39782/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế khi xử lý thu hồi hóa đơn đã lập do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 39782/CT-HTr chính sách thuế hóa đơn xử lý thu hồi hóa đơn đã lập Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39782/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền
(Đ/c: Số 24 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
MST: 0101013157)

Trả lời công văn số 04/TTPL-TCKT ngày 13/01/2016 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền (sau đây gọi tắt là Công ty TTL) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về lập hóa đơn:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)….”

- Căn cứ Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý thu hồi hóa đơn đã lập:

“Điều 17. Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

- Căn cứ Khoản 15 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“15. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

... - Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);...”

Căn cứ hồ sơ tài liệu đơn vị gửi kèm theo và nội dung trình bày tại công văn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Liên doanh xây dựng VIC (Công ty VIC) trực tiếp ký hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TTL, sau đó Công ty VIC giao ủy quyền cho Chi nhánh Công ty VIC thực hiện công trình thi công. Khi công trình hoàn thành bàn giao cho Công ty VIC và nhận tiền thanh toán thì Chi nhánh có trách nhiệm lập hóa đơn GTGT cho Công ty VIC và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Khi Công ty VIC thực hiện ký Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và nhận tiền thanh toán với Công ty TTL thì Công ty VIC có trách nhiệm lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty TTL và kê khai, nộp thuế theo quy định.

Trường hợp Chi nhánh công ty VIC đã lập hóa đơn cho Công ty TTL thì hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn xử lý thu hồi hóa đơn đã lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 39782/CT-HTr

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 39782/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/06/2016
Ngày hiệu lực 14/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 39782/CT-HTr chính sách thuế hóa đơn xử lý thu hồi hóa đơn đã lập Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 39782/CT-HTr chính sách thuế hóa đơn xử lý thu hồi hóa đơn đã lập Hà Nội 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 39782/CT-HTr
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội
Người ký Mai Sơn
Ngày ban hành 14/06/2016
Ngày hiệu lực 14/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 39782/CT-HTr chính sách thuế hóa đơn xử lý thu hồi hóa đơn đã lập Hà Nội 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 39782/CT-HTr chính sách thuế hóa đơn xử lý thu hồi hóa đơn đã lập Hà Nội 2016

  • 14/06/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/06/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực