Công văn 398/CCTTHC

Công văn 398/CCTTHC về việc bổ sung báo cáo kết quả rà soát do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 398/CCTTHC bổ sung báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính


TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 398/CCTTHC
V/v bổ sung báo cáo kết quả rà soát

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

1. Để bảo đảm báo cáo đầy đủ những thủ tục hành chính được bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền của quý cơ quan, cũng như những thủ tục hành chính được thay thế không thuộc thẩm quyền của quý cơ quan, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đề nghị quý cơ quan:

Ngoài các báo cáo nêu cụ thể tại Phụ lục số IV, V, VI kèm theo công văn số 172/CCTTHC ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, bổ sung hai báo cáo về:

- Danh sách thủ tục hành chính kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan (xem mẫu 6, phụ lục đính kèm).

- Danh sách thủ tục hành chính kiến nghị thay thế đối với những thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền của bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan (xem mẫu 7, phụ lục đính kèm);

2. Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo văn bản câu 16 của biểu mẫu số 2 rà soát thủ tục hành chính cần được sửa lại như sau: “Đề nghị cho biết lý do đối với các nội dung lựa chọn tại câu a và ghi rõ điều khoản và tên, số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản của cơ quan cấp trên tương ứng….”.

Đề nghị quý cơ quan thực hiện theo hướng dẫn trên đây./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BTCN (để báo cáo);
- TCTCT: Các Tổ phó;
- Lưu VT, CCTTHC (5).

KT. TỔ TRƯỞNG
TỔ PHÓ THƯỜNG TRỰC
Ngô Hải Phan

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 398/CCTTHC ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)

MẪU 6

DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ BÃI BỎ, HỦY BỎ ĐỐI VỚI NHỮNG TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ/UBND TỈNH/CƠ QUAN 1

(Kèm theo báo cáo số:     /…..ngày ….tháng…..năm 20….của ……)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Lĩnh vực

Kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ

Kiến nghị thực thi

1

 

 

 

a) Nội dung bãi bỏ/hủy bỏ:

(nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện TTHC?)

b) Lý do bãi bỏ/hủy bỏ

(nêu rõ lý do tại sao cần bãi bỏ/hủy bỏ TTHC, mẫu đơn, yêu cầu, mẫu tờ khai, yêu cầu/điều kiện để thực hiện TTHC)

Kiến nghị rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ điều, khoản, điểm, số của văn bản nào.

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Đối với Phụ lục số VI kèm theo công văn số 172/CCTTHC, tiêu đề báo cáo là DANH SÁCH TTHC ĐÃ BÃI BỎ, HỦY BỎ ĐỐI VỚI NHỮNG TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ/UBND TỈNH/CƠ QUAN

 

MẪU 7

DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ THAY THẾ ĐỐI VỚI NHỮNG TTHC KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ/UBND TỈNH/CƠ QUAN

(Kèm theo báo cáo số:       /…..ngày ….tháng…..năm 20….của ……)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Lĩnh vực

Phương án thay thế

Thực thi

1

 

 

 

a) Nội dung thay thế:

(nêu rõ cần thay thế TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện TTHC?)

b) Lý do thay thế:

(nêu rõ lý do tại sao cần thay thế TTHC, mẫu đơn, yêu cầu, mẫu tờ khai, yêu cầu/điều kiện để thực hiện TTHC)

Kiến nghị rõ thay thế điều, khoản, điểm, số của văn bản nào.

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 398/CCTTHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu398/CCTTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2009
Ngày hiệu lực10/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 398/CCTTHC bổ sung báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 398/CCTTHC bổ sung báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu398/CCTTHC
       Cơ quan ban hànhTổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
       Người kýNgô Hải Phan
       Ngày ban hành10/11/2009
       Ngày hiệu lực10/11/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 398/CCTTHC bổ sung báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính

             Lịch sử hiệu lực Công văn 398/CCTTHC bổ sung báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính

             • 10/11/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/11/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực