Công văn 3980/VPCP-ĐMDN

Công văn 3980/VPCP-ĐMDN năm 2019 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3980/VPCP-ĐMDN 2019 Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3980/VPCP-ĐMDN
V/v Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 3186/BTC-TCDN ngày 20 tháng 3 năm 2019 về tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cu Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn chỉnh các nội dung sau để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 5 năm 2019:

1. Rà soát cơ sở pháp lý của việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai đối với trường hợp doanh nghiệp đã cổ phần hóa và đã được Cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng; căn cứ để xử lý trong trường hợp thu hồi, đấu giá, nhưng doanh nghiệp đang sở hữu tài sản trên đất không trúng đấu giá. Trường hợp có sự khác nhau giữa Nghị quyết của Quốc hội và Luật Đất đai, Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (trường hợp cần thiết, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

2. Rà soát dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ tại điểm b khoản 2 phần II về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để làm rõ thêm một số nội dung sau:

- Nêu rõ mục đích của việc giao nhiệm vụ "Xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai (cho thuê đất xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa/căn cứ tính tiền bồi thường...).

- Xác định rõ hơn đối tượng các doanh nghiệp cổ phần hóa còn lại” (doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất hay doanh nghiệp chưa cổ phần hóa, doanh nghiệp có vốn nhà nước hay doanh nghiệp là công ty con của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước).

- Rà soát theo các quy định của pháp luật về đất đai đối với nội dung trường hợp phương án sử dụng đất doanh nghiệp đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất, ngành nghề kinh doanh và pháp luật về đất đai hiện hành thì kiên quyết tổ chức thu hồi và đấu giá công khai theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ:
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn S
Hiệp, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: NN, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3980/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3980/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2019
Ngày hiệu lực11/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3980/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 3980/VPCP-ĐMDN 2019 Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3980/VPCP-ĐMDN 2019 Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3980/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành11/05/2019
        Ngày hiệu lực11/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3980/VPCP-ĐMDN 2019 Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3980/VPCP-ĐMDN 2019 Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14

           • 11/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực