Công văn 3982/BVHTTDL-VHCS

Công văn 3982/BVHTTDL-VHCS năm 2017 về tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3982/BVHTTDL-VHCS 2017 quản lý tổ chức lễ hội chọi trâu


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ
DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3982/BVHTTDL-VHCS
V/v tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu.

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2017, trong cả nước đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần giữ n, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý và tổ chức lễ hội còn bộc lộ nhng hạn chế cần khắc phục: Biểu hiện thương mại hóa trong lễ hội; lợi dụng lễ hội để trục lợi, bán vé vào lễ hội, vi phạm quy định của Nhà nước. Một số lễ hội còn xảy ra hiện tượng phản cảm, tranh cướp lộc, chen lấn, xô đẩy, tranh giành đeo bám du khách. Công tác an ninh, an toàn ở một số lễ hội chưa được đảm bảo, ảnh hưởng đến tính mạng của người tham gia lễ hội. Một số địa phương tổ chức lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu không phép, núp bóng dưới hình thức “trò chơi chọi trâu”, “hội thi trâu” gây bức xúc trong dư luận xã hội. Công tác vệ sinh môi trường một số nơi chưa làm tốt, việc thu gom rác chưa kịp thời, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra trong lễ hội. Ý thức thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội chưa cao, còn đốt nhiều đồ mã, gây tốn kém lãng phí, gây nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến môi trường.

Đ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác quản lý, tổ chức lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Thông tư số 15/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

2. Quản lý chặt chẽ hoạt động cấp phép tổ chức lễ hội trên địa bàn, không cấp phép tổ chức lễ hội có nội dung kích động bạo lực, trái với truyền thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc; không cấp phép tổ chức lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu không phải là lễ hội truyền thống, vì mục đích thương mại.

3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và tổ chức lễ hội; tuyên truyền giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống tt đẹp của lễ hội, vận động nhân dân thay đổi những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

4. Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho người tham gia lễ hội và du khách; thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông...

5. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội; không để xảy ra các hành vi phản cảm, kích động bạo lực, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25 tháng 11 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các Cục, Vụ chức năng thuộc
Bộ;
- S VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành;
- Lưu: VT VHCS (5), NTT.200.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3982/BVHTTDL-VHCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3982/BVHTTDL-VHCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2017
Ngày hiệu lực20/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3982/BVHTTDL-VHCS

Lược đồ Công văn 3982/BVHTTDL-VHCS 2017 quản lý tổ chức lễ hội chọi trâu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3982/BVHTTDL-VHCS 2017 quản lý tổ chức lễ hội chọi trâu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3982/BVHTTDL-VHCS
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
        Người ký***
        Ngày ban hành20/09/2017
        Ngày hiệu lực20/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3982/BVHTTDL-VHCS 2017 quản lý tổ chức lễ hội chọi trâu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3982/BVHTTDL-VHCS 2017 quản lý tổ chức lễ hội chọi trâu

           • 20/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực