Công văn 3988/TXNK-CST

Công văn 3988/TXNK-CST năm 2017 về phế liệu, phế phẩm do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3988/TXNK-CST 2017 phế liệu phế phẩm


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3988/TXNK-CST
V/v phế liệu, phế phẩm

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Koyo Machine Việt Nam.
(xã Nhân Quyn, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1701/KMV-TCHQ ngày 29/8/2017 của Công ty TNHH Koyo Machine Việt Nam về việc bán phế liệu vào thị trường nội địa hoặc xuất trả đối tác thuê gia công. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công.

Các hình thức xử lý và thủ tục hải quan đối với phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Về khai báo chỉ tiêu mã loại hình trên hệ thống VNACCS cũng như mã loại hình khi thực hiện thủ tục khai trên tờ khai hải quan giấy, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015.

2. Về chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công.

Căn cứ khoản 4 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, thì: “Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan”.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan trên tờ khai chuyn đi mục đích sử dụng là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Đề nghị Công ty TNHH Koyo Machine Việt Nam nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Koyo Machine Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát quản lý;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3988/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3988/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực18/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3988/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 3988/TXNK-CST 2017 phế liệu phế phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3988/TXNK-CST 2017 phế liệu phế phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3988/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành18/10/2017
        Ngày hiệu lực18/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3988/TXNK-CST 2017 phế liệu phế phẩm

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3988/TXNK-CST 2017 phế liệu phế phẩm

         • 18/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực