Công văn 3991/TCHQ-PC

Công văn 3991/TCHQ-PC năm 2021 về Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3991/TCHQ-PC 2021 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3991/TCHQ-PC
V/v xử phạt tờ khai nhánh

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk.

Trả lời công văn số 697/HQĐL-NV ngày 07/7/2021 của Cục Hải quan Đăk Lăk v/v vướng mắc về xử lý VPHC trong lĩnh vực hải quan, Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và theo thiết kế hệ thống VNACCS/VCIS thì nếu quá 50 dòng hàng, người khai hải quan phải khai tờ khai khác (tờ khai chính và các tờ khai nhánh) và có chung số tờ khai đầu tiên. Các tờ khai này tuy độc lập với nhau về các bước xử lý trên hệ thống, tuy nhiên về mặt bản chất các tờ khai này có chung một hóa đơn, vận đơn, cùng loại hình nhập khẩu và cùng một người xuất khẩu, người nhập khẩu.

Theo đó, nếu ở tờ khai chính và các tờ khai nhánh có các hành vi vi phạm khác nhau thì thực hiện theo nguyên tắc xử phạt quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính “một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm”. Nếu ở tờ khai chính và các tờ khai nhánh xảy ra cùng hành vi vi phạm: trường hợp này không thuộc trường hợp vi phạm nhiều lần theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính; người có thẩm quyền xử phạt căn cứ quy định quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính “một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần” để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục Giám sát quản lý;
- Lưu: VT, PC (02 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3991/TCHQ-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3991/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2021
Ngày hiệu lực11/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(21/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3991/TCHQ-PC

Lược đồ Công văn 3991/TCHQ-PC 2021 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3991/TCHQ-PC 2021 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3991/TCHQ-PC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành11/08/2021
        Ngày hiệu lực11/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (21/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3991/TCHQ-PC 2021 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3991/TCHQ-PC 2021 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

              • 11/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực