Công văn 3992/BKHĐT-ĐTNN

Công văn 3992/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Honda Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3992/BKHĐT-ĐTNN 2019 về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Honda Việt Nam


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3992/BKHĐT-ĐTNN
V/v thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Honda Việt Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 640/PC-VPCP ngày 15/5/2019 và 3645/VPCP-ĐMDN ngày 04/5/2019 của Văn phng Chính phủ đề nghị trả lời công văn số 1013/SKHĐT-KTĐN ngày 26/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Honda Việt Nam (sau đây gọi là Dự án). Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có kiến như sau:

1. Theo nội dung công văn số 1013/SKHĐT-KTĐN ngày 26/4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc đ có công văn số 306/SKHĐT-KTĐN ngày 12/02/2019 xin kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung đề nghị của Công ty Honda Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không nhận được công văn số 306/SKHĐT-KTĐN nêu trên.

2. Về thẩm quyền điều chỉnh Dự án

Do Dự án có tổng vốn đầu tư là 8.540 tỷ đồng nên trường hp Công ty Honda Việt Nam mở rộng quy mô sản xuất (không tăng vốn đầu tư hoặc tăng vốn dưới 10% tổng vốn đầu tư), đề nghị qu Sở căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 62 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đu tư đ thực hiện điều chỉnh Giy chứng nhận đu tư của Dự án.

Trường hp Công ty Honda Việt Nam mở rộng quy mô sản xuất (tăng vốn trên 10% tổng vốn đầu tư), đề nghị Qu Sở căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 31, Điều 40 Luật Đầu tư; Khoản 9 Điều 31 và Điều 35 Nghị định 118/2015/NĐ-CP để xác định thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đu tư của Dự án. Trong trường hợp Dự án phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 33 Luật Đầu tư, Qu Sở thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đu tư cho Dự án theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc điều chỉnh Dự án chưa phù hp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị Qu Sở thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Qu Sở tham khảo, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng TM&CN VN;
- Lưu: VT, ĐTNN.V.H

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3992/BKHĐT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3992/BKHĐT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2019
Ngày hiệu lực12/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3992/BKHĐT-ĐTNN

Lược đồ Công văn 3992/BKHĐT-ĐTNN 2019 về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Honda Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3992/BKHĐT-ĐTNN 2019 về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Honda Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3992/BKHĐT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐỗ Nhất Hoàng
        Ngày ban hành12/06/2019
        Ngày hiệu lực12/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3992/BKHĐT-ĐTNN 2019 về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Honda Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3992/BKHĐT-ĐTNN 2019 về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Honda Việt Nam

             • 12/06/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/06/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực