Công văn 3994/BHXH-BT

Công văn 3994/BHXH-BT về dừng nhập cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3994/BHXH-BT dừng nhập cơ sở dữ liệu


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3994/BHXH-BT
V/v dừng nhập cơ sở dữ liệu

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

Thực hiện chương trình nhập cơ sở dữ liệu của người lao động vào phần mềm MiSBHXH, Trung tâm Công nghệ thông tin (nay là Trung tâm Thông tin), Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 14/CNTT-LT ngày 29/01/2008 và Công văn số 78/BHXH-CNTT ngày 08/8/2008 hướng dẫn việc nhập thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội vào phần mềm MiSBHXH. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã tích cực tổ chức triển khai nhập cơ sở dữ liệu của người lao động vào phần mềm MiSBHXH.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, tính đến hết tháng 7/2010, tổng số hồ sơ phải nhập vào cơ sở dữ liệu là: 7.489.954 hồ sơ, số hồ sơ đã nhập vào cơ sở dữ liệu là: 4.019.144 hồ sơ, đạt 53,7% so với số hồ sơ phải nhập. Qua kiểm tra tại một số tỉnh, thành phố cho thấy cơ sở dữ liệu đã nhập còn nhiều sai sót như: sai tên đơn vị tham gia, chức danh, công việc; sai hoặc thiếu về tiền lương, phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội; sai về mốc thời gian hưởng lương, chức danh, công việc; sai về ngày, tháng năm sinh; sai về thời gian tham gia …; Mặt khác, về quy trình nhập cơ sở dữ liệu cũng chưa thống nhất, mỗi tỉnh, thành phố có một quy trình nhập cơ sở dữ liệu riêng. Vì vậy, cơ sở dữ liệu đã nhập chưa đúng, chưa đảm bảo là căn cứ để tập trung về Bảo hiểm xã hội Việt Nam và làm cơ sở giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Để khắc phục tình trạng trên, trong khi chờ hướng dẫn mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố dừng ngay việc nhập cơ sở dữ liệu của người lao động có thời gian làm việc, đóng bảo hiểm xã hội trước 01/01/2008 vào phần mềm MiSBHXH. Đối với cơ sở dữ liệu đã nhập tiếp tục quản lý, lưu trữ để sử dụng sau này.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban Chi, Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, BT (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Thuộc tính Công văn 3994/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3994/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2011
Ngày hiệu lực28/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3994/BHXH-BT dừng nhập cơ sở dữ liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3994/BHXH-BT dừng nhập cơ sở dữ liệu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3994/BHXH-BT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành28/09/2011
        Ngày hiệu lực28/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3994/BHXH-BT dừng nhập cơ sở dữ liệu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3994/BHXH-BT dừng nhập cơ sở dữ liệu

              • 28/09/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/09/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực