Công văn 3996/BHXH-CST

Công văn 3996/BHXH-CST về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới và mã thẻ mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3996/BHXH-CST cấp thẻ BHYT theo mẫu mã thẻ mới


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3996/BHXH-CST
V/v: Cấp thẻ BHYT theo mẫu mới và mã thẻ mới

Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để đảm bảo thời hạn in, phát hành thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mẫu và mã thẻ mới quy định tại Quyết định số 653/QĐ-BHXH ngày 05/6/2009 và Quyết định số 1071/QĐ-BHXH ngày 01/9/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát toàn bộ dữ liệu in thẻ hiện đang quản lý, phân loại đối tượng đã được cấp thẻ BHYT theo mẫu cũ còn thời hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2009; chuyển dữ liệu đã được phân loại sang phần mềm in thẻ BHYT theo mẫu mới và thực hiện in thẻ BHYT theo mẫu mới để chuyển đến người sử dụng trước ngày 31/12/2009.

2. Để có thể triển khai việc phát hành thẻ BHYT có ảnh cho một bộ phận những người tham gia BHYT, đặc biệt là những thẻ BHYT có thời hạn sử dụng trong nhiều năm ngay từ năm 2010, việc ghi thời hạn sử dụng trên thẻ BHYT theo mẫu mới đối với thẻ BHYT cấp lại, cấp mới hoặc gia hạn chỉ nên có giá trị tối đa đến ngày 31/12/2010 (trừ thẻ BHYT phát hành cho trẻ em dưới 06 tuổi).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- BT, CSYT;
- Lưu VT, CST (2b).

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN CẤP SỔ, THẺ
Hoàng Kiến Thiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3996/BHXH-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3996/BHXH-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2009
Ngày hiệu lực05/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3996/BHXH-CST cấp thẻ BHYT theo mẫu mã thẻ mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3996/BHXH-CST cấp thẻ BHYT theo mẫu mã thẻ mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3996/BHXH-CST
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýHoàng Kiến Thiết
        Ngày ban hành05/11/2009
        Ngày hiệu lực05/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3996/BHXH-CST cấp thẻ BHYT theo mẫu mã thẻ mới

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3996/BHXH-CST cấp thẻ BHYT theo mẫu mã thẻ mới

           • 05/11/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực