Công văn 3998/BTC-ĐT

Công văn 3998/BTC-ĐT năm 2014 hướng dẫn thực hiện, thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ các dự án, điều chỉnh giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3998/BTC-ĐT vốn trái phiếu Chính phủ dự án điều chỉnh 2012-2015 bổ sung 2014-2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3998/BTC-ĐT
V/v: hướng dẫn thực hiện, thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ các dự án, điều chỉnh giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và năm 2014.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vừa qua Quốc hội đã có Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 15/11/2013 về phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 để đầu tư bổ sung bốn nhóm dự án, trong đó có 03 nhóm dự án mới ngoài danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng có Quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 của các Bộ, ngành và địa phương.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, địa phương trong việc triển khai kế hoạch giai đoạn 2014-2016, kế hoạch năm 2014, kế hoạch điều chỉnh giai đoạn 2012-2015 và thống nhất việc quản lý, thanh toán, quyết toán nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, địa phương một số nội dung như sau:

1. Về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016:

- Đối với các dự án, Chương trình được bổ sung danh mục và vốn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 theo Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 15/11/2013 của Quốc hội và được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu có quyết định giao chi tiết danh mục và mức vốn giai đoạn 2014-2016, bao gồm: (1) Các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; (2) Các Dự án, công trình dở dang đã có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 sau khi rà soát nhưng còn thiếu vốn và Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu giai đoạn I; (3) Vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA;

Việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 231/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Việc thẩm tra giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ hàng năm thuộc 03 nhóm dự án trên của các Bộ, ngành và địa phương được thực hiện như quy định đối với các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế và ký túc xá sinh viên.

- Tổng vốn trái phiếu Chính phủ thanh toán cho từng dự án giai đoạn 2014-2016 không vượt quá kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo giai đoạn 2014-2016 (bao gồm cả kế hoạch bổ sung và điều chỉnh nếu có).

Riêng các Dự án, công trình dở dang đã có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 thì tổng số vốn trái phiếu Chính phủ thanh toán cho từng dự án không vượt quá tổng kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo của cả hai giai đoạn (bao gồm cả kế hoạch bổ sung và điều chỉnh nếu có).

2. Về thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014:

Theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; số 117/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 đối với các dự án: giao thông, thủy lợi, y tế, các Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La; số 196/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 đối với các dự án vốn đối ứng ODA; số 185/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 đối với Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu giai đoạn I, thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 của các dự án trên đến hết ngày 01/3/2015.

3. Đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới: Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

4. Đối với kế hoạch điều chỉnh vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015:

Tổng số vốn trái phiếu Chính phủ thanh toán cho từng dự án giai đoạn 2012-2015 không vượt quá kế hoạch điều chỉnh giai đoạn 2012-2015 được giao tại Quyết định số 116/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 85/QĐ-BKHĐT ngày 17/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quyết định điều chỉnh khác (nếu có).

Đề nghị Thủ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Vụ Pháp chế, Vụ NSNN, Vụ I;
- Lưu: VT, ĐT (250).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3998/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3998/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2014
Ngày hiệu lực31/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3998/BTC-ĐT vốn trái phiếu Chính phủ dự án điều chỉnh 2012-2015 bổ sung 2014-2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3998/BTC-ĐT vốn trái phiếu Chính phủ dự án điều chỉnh 2012-2015 bổ sung 2014-2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3998/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành31/03/2014
        Ngày hiệu lực31/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3998/BTC-ĐT vốn trái phiếu Chính phủ dự án điều chỉnh 2012-2015 bổ sung 2014-2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3998/BTC-ĐT vốn trái phiếu Chính phủ dự án điều chỉnh 2012-2015 bổ sung 2014-2016

           • 31/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực